Lietuvių kalbos dienos. Tautosakos diena.

kovo 08, 2018

2018-03-07 lopšelio-darželio „Gluosnis“ „Meškiukų“ ir „Nykštukų“ grupių auklėtojos, ugdytiniai ir darželio logopedė prisijungė prie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamų „Lietuvių kalbos dienų“ renginių, kurių tikslas- didinti valstybinės kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Šiuo tikslu darželio bendruomenė buvo pakviesta į tautosakos rytmetį.

Mes, lietuviai, turime gražią tautosaką, kuri suteikia sakytinei ir rašytinei kalbai svarumo, žaismingumo, lavina fonetinę tartį. Tai senosios tautosakos aruodai, iš kurių galima pasisemti linksmų posakių šiandienos kasdienybei ir šventėms. Kalbant lietuviškai galima papasakoti, kokia graži Lietuvos gamta, kokie darbštūs žmonės gyvena, ir kaip gražiai jie draugauja.

Organizuodami renginį atkreipėme dėmesį į vaikų kalbinę kultūrą. Prioritetą skyrėme vaikams turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Siekdami, kad vaikui būtų visapusiškai naudinga ir įdomu, renginio metu palietėme idėjiškai aktualias temas: meilę Tėvynei, gamtai, gimtajai kalbai ir liaudies išminčiai. Lietuvių kalba labai turtinga gražiais, vaizdingais žodžiais. Šventinio rytmečio metu vaikai džiugiai nusiteikę mokė vieni kitus patarlių, greitakalbių, skaičiuočių, lopšinių. Susidomėję klausėsi sekamų pasakų, senovinių padavimų. Visi kartu sukosi linksmame draugų ratelyje, žaisdami lietuvių liaudies žaidimus.

Didžiuokimės, kad kalbame gražia, skambia gimtąja lietuvių kalba ir būkime tikri lietuviai.

Auklėtoja Rasa Girčienė, Dalia Zemlerienė, Genė Borisovienė

Logopedė Aušra Adomaitienė