Vadovas

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“

 

DIREKTORĖ RASA PLIENIENĖ

Gimė 1960 m. birželio 4 d.

IŠSILAVINIMAS:

1983 metais baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

1992 metais Šiaulių pedagoginis institutas (Kvalifikacijos fakultetas), anglų kalbos mokytoja.

DARBO PATIRTIS:

Nuo 1982-09-01 iki 1994-10-25 Bridų pagrindinėje mokykloje dirbo anglų kalbos mokytoja.

Nuo 1994-11-15 iki 1995-05-25 AB „Neustinės medžiagos“ dirbo Vakarų rinkos ekspertė.

Nuo 1995-05-26 iki 1998-02-06 Lietuvos – JAV UAB „Šiaulių skrydis“ dirbo direktoriaus padėjėja.

Nuo 1998-01-09 iki 2001-08-24 Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose dirbo Gen. direktoriaus padėjėja/direktorė.

Nuo 2002-02-26 iki 2006-10-09 R. Plienienės įmonė, savininkė/direktorė.

Nuo 2007-02-07 iki 2012-05-10 Kairių pagrindinėje mokykloje dirbo anglų kalbos mokytoja.

2012-05-14 paskirta Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktore.