Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2023 m. III ketv.

30 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

1443 Forma Nr. 2

1455 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2023 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2023 m. I ketv.

30 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

1443 Forma Nr. 2

1455 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2023 m. I ketv.

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2022 m. III ketv.

30 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

153 Forma Nr. 2

1435 Forma Nr. 2

1455 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022 m. III ketv.


Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2022 m. II ketv.

30 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

153 Forma Nr. 2

1435 Forma Nr. 2

1455 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022 m. II ketv.


Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2022 m. I ketv.

30_Forma Nr2

32_Forma Nr2

33_Forma Nr2

141_Forma Nr2

151_Forma Nr2

1435_Forma Nr2

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. I ketv.


Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2021 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2021 m. IV ketv.

30 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų 2021 m. IV ketv.


Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2021 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2021 m. III ketv.

30 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų 2021 m. III ketv.


Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas 2021 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos pagal šaltinius 2021 m. II ketv.

30 Forma Nr. 2

32 Forma Nr. 2

33 Forma Nr. 2

141 Forma Nr. 2

151 Forma Nr. 2

Biudžetinių įstaigų pajamų 2021 m. II ketv.