Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Vaida Pleikienė, tėvų atstovė.

Sekretorė – Ingrida Pažerauskienė, raštinės administratorė.

Nariai:

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pedagogų atstovė;

Rimantai Daiginienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pedagogų atstovė;

Dovilė Šulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;

Neimantė Stankevičė, tėvų atstovė;

Dovilė Stalionė, tėvų atstovė;

Neda Kadauskaitė, tėvų atstovė;

Viktorija Suchoveskaja, tėvų atstovė;

Julija Veselė, tėvų atstovė;

Aida Plaušinaitienė, Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinis partneris;

Audronė Breivienė, maitinimo paslaugų administratorė, vietos bendruomenės atstovė.

LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGŲ TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Rita Jasmontienė, direktorė.

Sekretorė – Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

Jurgita Bložė-Astrauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Čepreckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rimanta Daiginienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Greta Dališanskienė, mokytoja (fizinio ugdymo);

Roberta Gabriūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Dijana Grigalienė, meninio ugdymo mokytoja;

Rasa Griškuvienė, judesio korekcijos specialistė, specialioji pedagogė;

Vaidilija Kiudulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Donata Milkintienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Samanta Miškūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Raminta Padolskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Austėja Raišuotytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jovita Rezgevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Anastasia Salimova, mokytoja (anglų kalbos);

Ilona Stuknienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Kamilė Ščerbaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Šimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dovilė Šulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI 2023-2024 M. M.:

„Katinėlių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė –

Nariai:

„Bitučių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė –

Nariai:

„Žiogelių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė –

Nariai:

„Nykštukų“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkas – Simona Kantauskienė.

Nariai: Sonata Baranauskienė.

„Meškiukų“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Julija Veselė.

Nariai: Povilas Mišeikis; Simona Juknė.

„Drugelių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė –

Nariai:

„Zuikučių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė –

Nariai:

„Saulutės“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė –

Nariai:

„Voveraičių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Vaiva Kasperavičiūtė.

Nariai: Raimonda Pelutienė; Emilė Stancelytė.

„Boružėlių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Sigita Urbietienė.

Nariai: Renata Janavičienė; Lydija Dronova-Platbarzdė.