Komandos ir darbo grupės

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

nariai:

Vaidilija Kiudulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Pažerauskienė, raštinės administratorė.

Darbdavys ir darbuotojai prašymus Darbo tarybai pateikia elektronine forma el. p. darbo.taryba.gluosnis@gmail.com arba raštu darbo tarybos sekretoriui ar pirmininkui.

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė, logopedė;

nariai:

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

________________________________________

STEAM DARBO GRUPĖ:

Koordinatorė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės:

Rasa Girčienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

narės:

Ingrida Pažerauskienė, raštinės administratorė;

Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurga Šimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (darbo grupės vadovė);

Aušra Adomaitienė, logopedė;

Audronė Breivienė, maitinimo paslaugų administratorė.