Komandos ir darbo grupės

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

nariai:

Vaidilija Kiudulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Pažerauskienė, raštinės administratorė.

Darbdavys ir darbuotojai prašymus Darbo tarybai pateikia elektronine forma el. p. darbo.taryba.gluosnis@gmail.com arba raštu darbo tarybos sekretoriui ar pirmininkui.

ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

nariai:

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Lina Čepreckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

________________________________________

STEAM DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovė – Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Darbo grupės koordinatorė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės:

Akvilė Cegelskienė, mokytojo padėjėja (švietimo pagalbai);

Donata Kolodavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Samanta Miškūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Austėja Raišuotytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jovita Rezgevičienė, ikimokyklnio ugdymo mokytoja;

Dalia Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Anastasia Salimova, mokytoja (anglų kalbos).

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovė – Dovilė Šulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

narės:

Rugilė Barkė, mokytojo padėjėja (švietimo pagalbai);

Greta Dališanskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Donata Kolodavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Kublickienė, mokytojo padėjėja (švietimo pagalbai);

Ingrida Pažerauskienė, raštinės administratorė;

Raminta Podolskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilona Stuknienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Jurga Šimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (darbo grupės vadovė);

Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

Audronė Breivienė, maitinimo paslaugų administratorė.