Komandos ir darbo grupės

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

nariai:

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Šaltmerytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė, logopedė;

nariai:

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Šaltmerytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

STEAM DARBO GRUPĖ:

Koordinatorė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės:

Rasa Girčienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Erika Talakauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

narės:

Erika Talakauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Pažerauskienė, raštinės administratorė;

Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurga Šimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (darbo grupės vadovė);

Aušra Adomaitienė, logopedė;

Audronė Breivienė, maitinimo paslaugų administratorė.