Darbo organizavimas vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 20 d. įsigaliojo naujas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d.įsakymu Nr. A-699.

Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Prašymo forma – 1 priedas