Korupcijos prevencija

Aušra Adomaitienė – atsakinga už etiškos ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą įstaigoje.

Kontaktai: tel. 8 615 14 496, el. p. gluosnis@splius.lt

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ prevencijos taisyklės

Komisija priekabiavimo, smurto, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo atvejams tirti:

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė;

Narės: Rasa Girčienė, Lina Šaltmerytė.

Kontaktai: tel. 8 615 14 496, gluosnis@splius.lt