Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Ilona Stuknienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Komisijos sekretorius – Vaidilija Kiudulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Narės:

Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

Rasa Griškuvienė, judesio korekcijos specialistė, specialioji pedagogė;

Reda Meškienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Vyresnioji logopedė Aušra Adomaitienė

Darbo laikas:

Pirmadienis   nuo 7.40  iki 8.35 val., nuo 9.00 val. iki 12.30 val., nuo 15.00 val. iki 15.40 val., nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Antradienis nuo 7.40  iki 8.35 val., nuo 9.00 val. iki 12.30 val., nuo 15.00 val. iki 15.40 val., nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Trečiadienis nuo 7.40  iki 8.35 val., nuo 9.00 val. iki 12.30 val., nuo 15.00 val. iki 15.40 val., nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Ketvirtadienis nuo 7.40  iki 8.35 val., nuo 9.00 val. iki 12.30 val., nuo 15.00 val. iki 15.40 val., nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Penktadienis nuo 7.40  iki 8.35 val., nuo 9.00 val. iki 12.45 val

tel. 8 616 99 353

el. paštas ausra.adomaitiene70@gmail.com

Vyresnioji logopedė Reda Meškienė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Antradienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

tel. (8 41)  523 916

el. paštas logopede.reda@gmail.com

Judesio korekcijos specialisto darbo tikslas – priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio, organizuoti bei vesti individualius ir/ar grupinius judesio ir padėties korekcijos užsiėmimus.

Judesio korekcijos specialistė Rasa Griškuvienė

Darbo laikas:

Trečiadienis nuo 8.15 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 12.30 val., nuo 15.00 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.45 val.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – atsižvelgdamas į individualius vaiko poreikius organizuoti ir vykdyti specialiosios pagalbos teikimą, lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusias funkcijas.

Specialioji pedagogė Rasa Griškuvienė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.20 val. iki 12.25 val.

Antradienis nuo 8.20 val. iki 12.25 val.

Ketvirtadienis nuo 8.20 val. iki 12.30 val.

Penktadienis nuo 8.20 val. iki 12.30 val.

tel. (8 41)  523 916

el. paštas gluosnis@splius.lt

Specialioji pedagogė Reda Meškienė

Darbo laikas:

Antradienis nuo 11.00 val. iki 12.00 val., nuo 15.00 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

Trečiadienis nuo 11.00 val. iki 12.00 val., nuo 15.00 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

Ketvirtadienis nuo 11.00 val. iki 12.00 val., nuo 15.00 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

Penktadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., 9.00 val. iki 12.00 val.

tel. (8 41)  523 916

el. paštas logopede.reda@gmail.com

Socialinio pedagogo  darbo tikslas – užtikrinti vaikų emocinį ir socialinį saugumą.

Socialinė pedagogė Ilona Stuknienė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

Antradienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

Penktadienis nuo 8.00 val. iki 8.36 val., nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

tel. (8 41)  523 916

el. paštas gluosnis@splius.lt