Kokybės vadybos sistemos diegimas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“,

nuoroda https://www.svcentras.lt/bvm-reglamentuojantys-dokumentai/

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pradėta diegti Mokykloje kokybės vadybos sistema, Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus įsakymas

Darbo grupės Bendrojo vertinimo modelio diegimui ir veiklos kokybės įsivertinimui, Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus įsakymas

Ugdymo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas