Elektroninis dienynas

Šiaulių lopšelis-darželis naudoja informacinę sistemą (elektroninį dienyną) https://musudarzelis.com/

1. Prie sistemos galėsite prisijungti tik tada, kai gausite prisijungimo duomenis.

2. Duomenys (vardas, pavardė) vedami su lietuviškai simboliais (ą, č, ę, ė, į ir t. t.).

3. Data rašoma su brūkšneliais tarp simbolių (MMMM-MM-DD).

Jeigu kilo klausimų ar nesklandumų prisijungimo metu, kreipkitės į raštinės administratorių tel. (8 41) 523 916.