STEAM veiklos

STEAM VEIKLŲ 2024 METŲ PLANAS

Tema: Balandžio mėn. STEAM projektinė veikla „Visatoje mes ne vieni“
Tikslas: IKT technologijų, knygų pagalba, sudaryti sąlygas vaikams tyrinėti, kurti, mokytis.
Uždaviniai:
1. Supažindinti vaikus su planetomis.
2. Atlikti įvairius veiksmus interaktyvioje lentoje-piešti, žaisti edukacinius žaidimus.
3. Gaminti skraidančias lėkštes, Marsiečius iš antrinių žaliavų.
4. Mokytis bendradarbiauti, lavinti kalbinius gebėjimus.
Vaikai veiklų metu kartu su mokytojomis susipažino su planetomis, ir antgamtinėmis būtybėmis, kaip Marsiečiai ir skraidančios lėkštės. Gamino įvairias priemones iš antrinių žaliavų, kaladėlių, spalvoto popieriaus ir kt.. Žaidė judriuosius žaidimus.

 

„Boružėlės“ gr. mokinių išvyka į saldainių fabriką „Rūta“.

Uždaviniai: tobulinti kūrybiškumo, aplinkos pažinimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Tikslas: eksperimentuoti su skirtingais skoniais, spalvomis bei formomis ir sukurti unikalių kūrinių.

Refleksija. Kuriant savo saldainius vaikai turėjo atidžiai išklausyti instrukcijų, ką po ko daryti, kad pasiekti norimą rezultatą. Gamybos procese vaikai tyrinėjo liesdami, uostydami bei ragaudami šokoladą ir taip išsiaiškino jo savybes. Išvyka į saldainių fabriką vaikams paliko neišdildomą įspūdį.

IU mokytoja Vaidilija Kiudulienė

 

STEAM veikla ,,Avinuko gyvenimas“

Grupės ,,Nykštukai“ ugdytiniai lankėsi lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ ir dalyvavo STEAM veikloje ,,Avinuko gyvenimas“. Vaikams veiklą vedė STEAM mokytoja Laura Zinkevičienė. Vaikai susipažino su avių gyvenimu, mikroskopais tyrinėjo vilną. Konstravo ,,Cubroid Blocks“ konstruktoriais ,,avinukus“, mokėsi programuoti planšetės pagalba.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

 

STEAM Veikla ,,Gintaras ir aš“

„Nykštukų“ grupės ugdytiniai lankėsi lopšelio-darželio „Berželis“ STEAM centre. STEAM centro mokytoja Laura Zinkevičienė pravedė veiklą ,,Gintaras ir aš“. Veiklos tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi gamtos mokslais ir menu. Veiklos metu ugdytiniai susipažino su gintaro formavimosi etapais, sandara, rūšimis, susidarymo procesu, panaudojimo galimybėmis. Panaudojant skaitmeninius mikroskopus, vaikai tyrinėjo gintaro inkliuzus, jų sandarą, aptarė tai, kas randama inkliuzuose (įvairūs augalai, žiedadulkės, bakterijos ir mikroorganizmai, vabalai, vorai ir kita gyvūnija). Veiklos pabaigoje ugdytiniai patys kūrė  šaldytuvo magnetuką papuoštą gintaru.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

 

STEAM kūrybinių darbų konkursas-paroda „Žemei reikia draugų“

Grupės ,,Nykštukai“ ugdytiniai kartu su mokytojomis bei tėveliais dalyvavo Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės narių STEAM kūrybinių darbų konkurse-parodoje „Žemei reikia draugų“ ir tapo III-vietos nugalėtojais. Laimėjimas, tai knygutės grupei, bei edukacija Šiaulių m. Kultūros centre.

Konkursą-parodą organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, partneriai Šiaulių kultūros centras, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.

Tikslas: Skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką, iš antrinių žaliavų kurti įvairius STEAM meno kūrinius.

Antrinių žaliavų STEAM meninė kompozicija ,,Namelis ant vištos kojelės“ buvo pagaminta iš kartono dėžių, medžio atliekų.  Vaikai mokėsi saugoti gamtą rūšiuodami nebereikalingas antrines žaliavas. Ieškojo informacijos internete, kaip atrodo namo projektas. Aptarė, kiek ir kokių priemonių reikia, kad pavyktų pastatyti namą, susipažino su inžinieriaus darbu. Aptarė namo projektą, išsiaiškino, kad namas turi pamatus, sienas, stogą, kaminą. Išbandė įvairias statybines medžiagas, lygino, kuri medžiaga labiau tinkama statybai, yra tvirtesnė ir patvaresnė. Vaikai drąsiai įgyvendino savo kūrybinius sumanymus. Domėjosi ir įtvirtino spalvų pavadinimus, kuriomis dažė medines gėles. Statydami ir žaisdami su nameliais vaikai skaičiavo langus, duris, sienas. Matavo namo plotį ir aukštį. Įtvirtino geometrinių formų pažinimą. Įtvirtino sąvokas: aukštas – žemas, mažas – didelis, platus – siauras.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

TARPTAUTINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „ŽIEMOS STEAM‘UKAS “

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ grupių ,,Nykštukai“( mokytoja D.Zemlerienė), ,,Meškiukai“( mokyoja R. Girčienė), ,,Voveraitės“(mokytoja R. Podolskė) dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Žiemos steam‘ukas “. Tikslas – naudojant įvairias žiemos gamtines medžiagas (pvz. sniegas, ledas…) įtraukti vaikus, mokytojus į STEAM idėjos realizavimą, per kūrybinę veiklą.

Tikslas: supažindinti su žiemos sporto šaka Ledo rituliu.

Eiga: pilamas vanduo ant plasmasinio dėklo, pastatomi iš anksto pagaminti vartai, dėklas su mėlyna juostele dalinamas pusiau, viskas išnešama į lauką,  kad sušaltų vanduo. Vaikai grupėje žaisdami sužinojo, jog Ledo ritulys – komandinis žaidimas, žaidžiamas ant ledu padengtos aikštelės. Žaidimo esmė: čiuožykloje dvi komandos stengiasi ritmušomis (lazdomis) įmušti ritulį į viena kitos vartus.

Tikslas: didinti ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, matematika ir menais bei ugdytis kūrybiškumo, iniciatyvumo  kompetencijas formuojant bendradarbiavimo kultūrą.

Vaikai tyrė vandens ir sniego savybes. Parsinešę sniego į grupę, vaikai pro didinamuosius stiklus stebėjo sniego sudėtį, spalvą, savybes. Liesdami sniegą apibūdino savo pojūčius: sniegas šaltas, baltas, lipnus, purus… Vaikai iš sniego lipdė sniego senius besmegenius lauke ir grupėje. Juos skaičiavo, stebėjo pro didinamuosius stiklus. Stebėjo kaip tirpsta ledas ir sniegas. Kokios spalvos yra ištirpusio sniego, ledo vanduo,  augalų, žemės, šapelių liekanos?

Vaikai lavino sakytinę kalbą, menines, kūrybines galias, sensorinius –  lytėjimo pojūčius,  plėtė žinias apie žiemą, gamtos reiškinius, įvardijo, kad senį besmegenį sudaro trys geometrinės formos –  ,,apskritimai“. Tyrė sniego, ledo ir vandens savybes, lavino skaičiavimo, matavimo, tyrinėjimo įgūdžius, patyrė daug džiugių emocijų. Tyrinėjimo eigoje vaikai įsitikino, kad sniegas ir ledo burbulai, veikiami šilumos, tirpsta ir virsta vandeniu.

Dalia Zemlerienė

 

STEAM veikla „Kaip atpažinti gintarą?“

Grupėje „Zuikučiai“ vyko STEAM veikla „Kaip atpažinti gintarą?“. Veiklos metu vaikai aiškinosi, kaip galima pajūryje rastus gintarus patikrinti, ar tikrai rado gintarą, o ne akmenuką. Į sūrų vandenį sudėjo gintarus, akmenukus, stiklo karoliukus ir įsitikino, kad visi daiktai, išskyrus gintarą, nuskendo. Vaikai padarė išvadą, kad gintaras sūriame vandenyje neskęsta.

Mokytoja R. Daiginienė
Mūsų darželiui suteiktas „Profesionalo“ STEAM srityje ženklelis. Dėkojame visiems už vykdytas veiklas, nukreiptas į STEAM įgyvendinimą. Mūsų įvertinimas, tikime, motyvuoja nesustoti ir vaikams teikti kokybišką ugdymą.
Dėkojame už kartu daromus darbus ir linkime mums visiems sėkmės.
SKU veikla ,, Kas yra lietus“Grupėje „Drugeliai“ lankėsi Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos mokiniai ir dalyvavo SKU veikloje „Kas yra lietus? “. Tyrinėjo lietaus ciklą, sužinojo kaip formuojasi lietaus lašeliai. STEAM veiklos metu vaikai lavino bendravimo, aplinkos  pažinimo bei forma, erdvė, matavimo įgūdžius. Geros nuotaikos gamino lietų ir dažė skėčius.Veiklos tikslas: suprasti lietaus ciklą, paaiškinti, kaip susidaro lietus ir kokie procesai vyksta gamtoje, sukeldami lietų.
IU mokytojos D. Šulienė, D. Terleckienė

Pasaka „Trys paršiukai“

Uždaviniai: tobulinti sakytinę kalbą, konstravimo, komandinio darbo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo kompetencijas.

Tikslas: sudominti ir įtraukti vaikus į knygų skaitymą, lavinti vaizduotę, padėti vaikams suprasti, kaip pasakose pateikiama informacija gali būti taikoma realiame gyvenime, skatinti jų kūrybiškumą.

Refleksija:  Pasakoje „Trys paršiukai“ akcentuojami namai, draugystė, pagalba, atsakomybė. Vaikai dirbo komandomis, gavo užduotį pastatyti paršiukams namus. Turėjo galimybę patys įvertinti kiekvienos medžiagos tvirtumą ir patvarumą, panaudojant plaukų džiovintuvą – kaip pučiantį vilką. Vaikai sužinojo, kad gali būti inžinieriais ir nuspręsti iš kokių medžiagų namas tvirčiausiais.

Atlikdami STEAM iššūkius vaikai atkartojo pasakos siužetą, eksperimentavo, kūrė, konstravo, ieškojo atsakymų į keliamus iššūkius bei sprendė žaidybines problemines situacijas, mokėsi dirbti komandose. STEAM veiklos per pasaką „Trys paršiukai“ nuteikė vaikus džiugiai kūrybinei veiklai, padėjo pažinti juos supantį pasaulį ir įtraukti į pasakų pasaulį.

IU mokytoja Vaidilija Kiudulienė

Kovo mėnesio STEAM tema:  „Žaismingi IKT įrankiai ugdymo procese“. Tikslas: IKT pagalba sudaryti vaikams sąlygas tyrinėti, kurti ir mokytis. Ugdyti vaikų skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Uždaviniai:

 1. Atlikti įvairius veiksmus interaktyvioje lentoje, planšetėse – piešti, klausytis garso įrašų, žaisti edukacinius žaidimus.
 2. Supažindinti vaikus su interaktyviomis knygomis, žaidimais.
 3. BEE-BOT bitučių pagalba mokytis programavimo pagrindų.
 4. Mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, palaukti savo eilės.

Veiklų metu vaikai  atliko įvairias užduotis pasitelkdami IKT įrankius. Mokėsi programuoti bitutes, skaitė interaktyvias knygas, žaidė judriuosius žaidimus naudodamiesi išmaniosiomis grindimis. Vaikai mokėsi ir kartu tobulino pažintinius gebėjimus, kalbinę raišką, fizinius gebėjimus, socialinius ir komunikacinius įgūdžius, kūrybinį, meninį-estetinį mąstymą.

„OLIZIUKAS“Oliziuko gamyba yra puiki smulkiosios motorikos mankšta, o kasdienis jo laistymas supažindina vaiką su sėklų dygimu, ugdo atsakomybės jausmą ir kantrybę.Kurdami Oliziuką  vaikai gali pasitelkti visą savo kūrybiškumą bei vaizduotę ir įvairias raštais bei kaspinėliais papuošti savo „mažąjį draugą“. Vaikui smagu namie, grupėje turėti „augintinį“, kuris kiekvieną dieną augs ir keisis. O tėveliai, mokytojos galės stebėti, kaip formuojasi vaiko atsakomybės ir pareigos jausmas. Juk be priežiūros ir laistymo Oliziukas taip ir liks nesužaliavęs.„Zuikučiai“ grupės vaikai rūpinosi, stebėjo ir fiksavo pokyčius, „oliziukų“ augimą matavo pritaikant STEAM metodiką. Ugdytiniai pasirinko įvairius būdus stebėti kaip keičiasi „oliziukų“ išvaizda. Vieni matavo liniuotėmis, kiti – kaladėlėmis, treti rinkosi dar kitokius būdus.
Mokytoja Dalia Terleckienė
Grupėje ,,Meškiukai“ vyko SKU veikla ,,Metų laikų kalendorius“, kurios metu svečiavosi Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos keturi mokiniai. Susipažinimui siuntėme kamuoliuką draugui pasakydami jo vardą. Taip atsirado bendruomeniškumo jausmas, noras veikti kartu. Žaidėme žaidimą ,,Pasakyk, kada taip būna?“, kurio metu vaikai mąstė, kokiu metų laiku būna vienas ar kitas gamtos reiškinys. Prieš atliekant kūrybinį darbą, pasiūlėme mokiniams tapti komandų kapitonais ir išsirinkti komandos narius. Keturios komandos turėjo planšečių pagalba atkoduoti QR kodus su metų laiku ir rasti tokį patį metų laiko paveiksliuką ant stalų. Užduotis buvo iš esamų antrinių žaliavų sukurti metų laikų kalendorių.Veiklos tikslas-padėti vaikams įsiminti metų laikų pavadinimus, požymius bei vaizdinius.STEAM veiklos metu vaikai lavino bendravimo, aplinkos  pažinimo bei skaitmeninio raštingumo įgūdžius.
IU mokytoja Rasa Girčienė
Edukacinė išvyka į prekybos centrą ,,Tilžė“Grupės ,,Nykštukai“ ugdytiniai lankėsi Prekybos centre ,,Tilžė“. Jie susipažino su pardavėjos, padavėjos profesijomis. Praktiškai išbandė kaip reikia elgtis kavinėje, parduotuvėje. Kiekvienas jautėsi atsakingas – savarankiškai kasoje skaičiavo ir susimokėjo už savo pirkinį. Vaikai sužinojo, kokiais skirtingais būdais galima atsiskaityti už prekes. Pažintinė išvyka – puiki patirtis, mokantis skaičiavimo pagrindų, socialinių ir bendravimo įgūdžių formavimui.
Mokytoja D. Zemlerienė, mokytojos padėjėja šv. Pagalbai A. Cegelskienė, mokytojos padėjėja L. Ložienė
2024 metų vasario mėn. Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ platformoje „STEM School Label“  pateikė savarankiško įvertinimo formą ir jam priskirtas PRADEDANČIOS (Kompetentingos) STEM mokyklos ženklelis. Tai vertingas įstaigos pripažinimas, kad lopšelis – darželis siekia įtraukti ir tobulinti STEM mokymą ir toliau vystyti bei dalintis savo patirtimi, su kitomis šalies mokyklomis. Bendradarbiavimas Europos STEM mokyklų tinkle mus skatina  ir toliau vykdyti įstaigos STEM veiklas ir siekti aukštesnių įvertinimų.Platformoje „STEM School Label“  pateikėme savarankiško įvertinimo formą.Vertinimo formos balų suma: 50.0
– Instruktavimas: 8.0
– Mokymo programos įgyvendinimas:7.0
– Vertinimas: 6.0
– Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: 6.0
– Vadovavimas mokyklai ir kultūra:9.0
– Ryšiai: 9.0
– Mokyklos infrastruktūra: 5.0
Bendruomenės taškai: 219.4

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO

„PAŽĮSTU ŽEMĘ IR VANDENĮ PER STEAM VEIKLAS“

Projekto tikslas – ieškoti nestandartinių, kūrybiškų, inovatyvių būdų ir integruoti STEAM idėjas į ugdymosi veiklas, supažindinant vaikus su žemę ir vandeniu  kaip galima žemę ir vandenį panaudoti įvairiose  veiklose.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti pažintinių nuostatų formavimąsi, sudarant sąlygas vaikams pažinti žemę ir vandenį ;
 • Lavinti vaikų aplinkosaugos įgūdžius;
 • Sudaryti sąlygas vaikams patirti džiugių akimirkų tyrinėjant, kuriant ir eksperimentuojant su žeme ir vandeniu;
 • Tobulinti kūrybinę raišką, išradingumą, originalumą, bendrumo su aplinkos pasauliu jausmą.

NUMATOMAS PASIEKIMAS (REZULTATAS): Vaikai veiklos metu išsiaiškino, aptarė iš ko susideda. STEAM veiklą ,, PAŽĮSTU ŽEMĘ IR VANDENĮ PER STEAM VEIKLAS“  metu vaikai lavino sakytinę kalbą, menines, kūrybines galias, plėtė žinias apie žemę ir vandenį, gamtos reiškinius, patyrė daug džiugių emocijų. Vaikai veiklos metu suprato, kad su žeme ir vandeniu galima piešti, išgauti spalvą, galima pagaminti daug meninių darbelių.

APLANKYTAS RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUS

Vasario 28 dieną grupės ,,Nykštukai“ ugdytiniai aplankė Radijo ir televizijos muziejų. Susipažino su Radijo ir televizijos muziejuje veikiančia garso ir vaizdo atkūrimo prietaisų istorijos ekspozicija. Ekspozicijoje pamatė skirtingais laikotarpiais pagamintus veikiančius televizijos imtuvus, išgirdo grojančius mechaninius patefonus, elektrofonus, magnetofonus, patys bandė paieškoti radijo stočių su senais radijo imtuvais, išbandyti telegrafo aparatą ir Morzės abėcėle pasiųsti SOS signalą.  Vaikai tyrinėdami įvairius technikos prietaisus susipažino su jų veikimo principais, galimybėmis.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

Dėlionė „Lietuvos žemėlapis“

Šiaulių lopšelio darželio „Gluosnis“ renginio Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti metu sukūrė dėlionę „Lietuvos žemėlapis“. Šios dėlionės tikslas ugdyti vaikų tautiškumą ir meilę mūsų šaliai. Vaikai kiekvienoje darželio grupėje turėjo po dalį dėlionės, ją dekoravo Lietuvos simboliais. Minėjimo metu sudėliojo visas dėlionės dalis į vieną didelį Lietuvos žemėlapį. Vaikai susipažino su Lietuvos žemėlapiu, jos kontūrais, vėliavos spalvomis, Lietuvos tautiniais simboliais.

Mokytojos Jurga Šimkienė ir Jovita Rezgevičienė

STEAM veikla Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“

,,Nykštukų“ grupės ugdytiniai lankėsi l/d ,,Berželis“, kur dalyvavo STEAM veikloje „Žiemos linksmybės“. Jas  organizavo STEAM mokytoja Laura Zinkevičienė. Ugdytiniai susipažino su žiemos pramogomis, sužinojo, kad slidės yra skirstomos į trys grupes. LEGO kaladėlėmis ir pakavimo granulėmis konstravo snaiges. IKT priemonių pagalba tyrinėjo sniegą ir sudalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse konstruodami slidininką.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

 

Vasario mėnesio STEAM tema „Mano ateities miestas“.Tikslas: naudojant įvairias konstravimo priemones, antrines žaliavas sukurti savo ateities miestą.Uždaviniai:

 1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą.
 2. Lavinti vaikų smulkiąją motoriką.
 3. Mokytis dirbti komandoje.

Visą vasario mėnesį Šiaulių l/d „Gluosnis“ vaikai dalyvavo projektinėse veiklose „Mano ateities miestas“. Projektinių veiklų metu vaikai rinkosi priemones, mokėsi dirbti komandoje , skaičiavo, matavo ir daug dirbo, kol sukūrė savo ateities miestą. Miestą, kuriame gera, linksma, daug vaikų juoko ir ryškių spalvų.

Atsakingos mokytojos: R. Gabriūnienė ir R. Petkevičienė.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projektas „Magiškas sniego burbulas“ Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ mokytoja D. Terleckienė, dalyvavo respublikiniame STEAM projekte „Magiškas sniego burbulas“.Projekto dalyviai  respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, mokytojai, tėvai.Projekto tikslas – skatinti vaikų pažintinę raidą, tikrovės reiškinių gamtamokslinį pažinimą, techninį mąstymą, sudaryti galimybę atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius, patirti mokėjimo mokytis džiaugsmą.Vaikai smagiai eksperimentavo įvairiomis technikomis, gamtinėmis, netradicinėmis medžiagomis, antrinėmis žaliavomis.
Mokytoja Dalia Terleckienė
Sausio mėnesio STEAM  tema“ SNIEGO IR LEDO PASLAPTYS“Tikslas:Siekti sudominti vaikus tyrinėti ledą, sniegą ir jo savybes, stebėti, patiems daryti sprendimus.Uždaviniai:

 1. Išbandyti sniego, ledo savybes: limpa, nelimpa, tirpsta, netirpsta.
 2. Susipažinti su dirbtinio sniego minkštumu, kietumu, svoriu.
 3. Suteikti žinių apie vandens būsenas.

Sniego ir ledo paslaptys apima daugybę gamtos reiškinių ir savybių. Vaikai stebėjo, tyrinėjo sniegą: lietė, apibūdino jo spalvą, įsitikino, kad jis šaltas ir tarp šiltų delnų greitai ištirpsta. Kitos veiklos metu pilstė vandenį į balionėlius, kuriuos nešė į lauką šaldyti, žaisliukus slėpė balione ir laukė kol užšals. Sužinojo, kad jei prieš užšaldant vandenį, įlašinti truputį dažų – vanduo bus spalvotas. Susidomėję ugdytiniai stebėjo, lygino, kaip šiltoje patalpoje sniegas greit tirpsta.Išsiaiškino ledo savybes, druskos poveikį ledo gabaliukams. Patalpino ledo gabaliukus į vandenį (stebėjo, kaip ledas plaukioja; daro išvadą, kad ledas lengvesni už vandenį; nuo rankų šilumos ledas tirpsta ir kt.). Ant ledo gabaliuko dedamas siūlas ir mėgino traukti ledą iš indo (nepavyksta). Tada ant ledo gabaliuko barstė druska, po keleto sekundžių traukė už siūlo ir ištraukė ledą iš indo.

Iš antrinių žaliavų vaikai gamino Senius Besmegenius, išmoko, kaip patiems pasigaminti sniegą.

 

Atsakingos ikimokyklinio ugdymo mokytojos  Rimanta Daiginienė ir Dalia Terleckienė

Tema: ,,Trikampiai“. Ugdytinių amžius 2-3 metaiTikslas: Sukurti savitas, originalias trikampio formas, pasirenkant ir panaudojant netradicines medžiagas ir įvairias priemones.Priemonės: stori kartono ritinėliai, spalvoti kamšteliai, minkštos kaladėlės, plastikiniai vamzdeliai.Numatomas pasiekimas (rezultatas): vaikai susipažino su trikampio forma. Suskaičiavo 3 kampus. Išmoko su ta pačia priemone (kartono ritinėliais) sukurti du skirtingus trikampius. Statant trikampį pasitelkė inžinerinius gebėjimus. Statant ant  grindų kartono ritinėlius, jie dažnai griūdavo, tad ši veikla lavino kantrybę ir atidumą, abiejų rankų koordinaciją.Kuriant erdvinius trikampius vaikams reikėjo daugiau jėgos juos suneriant. Vaikai mokėsi vieni iš kitų. Matavo sunertus vamzdelius, kad visi būtų vienodo ilgio. Lygino, kurie vamzdeliai ilgesni, kurie trumpesni. Sukūrė vieną didesnį ir du mažesnius erdvinius trikampius.
Mokytoja Kristina Milevičienė
TEMA: ,,Senių besmegenių šalyje“UGDYTINIŲ AMŽIUS: 3 m.GRUPĖS: ,,Drugeliai“ ir ,,Zuikučiai“TIKSLAS: Suteikti galimybę vaikams konstruojant, dėliojant, klijuojant senius besmegenius išgyventi bendruomeniškumo jausmą, kūrybos ir atradimo džiaugsmą, įgyti naujos patirties.UŽDAVINIAI (iki trijų):

 1. Ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.
 2. Tyrinėti, eksperimentuoti, išbandant įvairias technikas, medžiagas ir priemones, panaudojant antrines žaliavas;
 3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp ugdytinių, jų mokytojų, suburiant bendrai kūrybinei veiklai.

 

UGDYMO(SI) BŪDAI IR METODAI: pasakojimas, praktika siejama su teorija (informacijos sujungimas), informacijos jungimas su vaizdais, pavyzdžiai (demonstravimas).

PRIEMONĖS: Antrinės žaliavos, dailės priemonės,

TRUMPAS VEIKLOS APRAŠYMAS: Vaikai iš antrinių žaliavų t.y plastikinių butelių, kamštelių, pakavimo medžiagų gamino senius besmegenius. Aiškinosi senio besmegenio sandarą, sudėtį. Įtvirtino žinias apie geometrinę formą – ,,apskritimą“. Savo atliktus darbus aptarinėjo su kitos grupės vaikais, juos lygino tarpusavyje.

NUMATOMAS PASIEKIMAS (REZULTATAS): Vaikai veiklos metu išsiaiškino, aptarė iš ko galima pagaminti besmegenį. STEAM veiklų ,,Senių besmegenių šalyje“  metu vaikai lavino sakytinę kalbą, menines, kūrybines galias, plėtė žinias apie žiemą, gamtos reiškinius, patyrė daug džiugių emocijų. Vaikai veiklos metu suprato, kad iš antrinių žaliavų, galima pagaminti daug meninių darbelių.

 

IU mokytoja D. Šulienė, D. Terleckienė

TEMA: Atvira veikla. ,,Magiški stebuklai. Magija“UGDYTINIŲ AMŽIUS: 3 m.TIKSLAS: Lavinti vaiko vaizduotę, kūrybiškumą, pastabumą, skatinti pasitikėti savimi.UŽDAVINIAI (iki trijų): 1. Sudominti vaiką triukais.

 1. Skatinti vaiko norą įsijungti į bendrus žaidimus.
 2. Siekti, kad vaikas patirtų atradimo džiaugsmą ir nusiteiktų smagiam švenčių laukimui.

 

UGDYMO(SI) BŪDAI IR METODAI: pasakojimas, praktika siejama su teorija (informacijos sujungimas), informacijos jungimas su vaizdais, pavyzdžiai (demonstravimas).

PRIEMONĖS: Paruošta priemonė ,,Stebuklingas cilindras“, įvairių spalvų skarelės, paruošta mokomoji priemonė ,,Stebuklingas puodas“, CD grotuvas, L. Remeikinės kompaktinis diskas ,,Žaidžiam dainą-3“, paruošta mokomoji priemonė ,,Personažai turintys magiškų galių“, mini stiklainiai, monetos, burtų lazdelės, paruošta priemonė ,,Stebuklinga skraistė“, fosforinės žvaigždės, spalvotas popierius.

TRUMPAS VEIKLOS APRAŠYMAS: Veiklos metu vaikai pirmiausia stebėjo skaidres  ,,Personažai turintys magiškų galių“ ir aptarė, kad kiekvienas personažas turi skirtingas galias. Vėliau patys vaikai savyje ieškojo stebuklingų galių: klausa, rega, balsas, pirštų miklumas, uoslė, skonis. Išsiaiškinę, ko reikia magui, atliko kelis triukus su magišku cilindru ir mokėsi pradanginti monetą. Paskui žaidė bendrą žaidimą ,,Burtininkas“, o vėliau atrakino visas spynas, kurios buvo užrakinusios stebuklingą puodą ir  tada buvo apdovanoti magiškomis žvaigždutėmis.

NUMATOMAS PASIEKIMAS (REZULTATAS): Vaikai veiklos metu  išsiaiškino, aptarė stebuklingų-magiškų galių turinčius personažus. Veikloje dalyvavę vaikai suprato, kad taip pat turi magiškų galių: klausą, regą, uoslę, pirštų miklumą. Išmoko kelis burtažodžius, atliko du magiškus triukus. Veiklos metu pagilino žinias apie triukus ir įsitraukė į bendrus žaidimus su bendraamžiais ir puikiai nusiteikė smagiam švenčių laukimui.

 

IU mokytoja D. Šulienė

Sausio 16 d. grupėje ,,Nykštukai“ vyko SKU veikla ,,Geometrinės figūros kitaip“, kurios metu svečiavosi trys moksleivės iš  Šiaulių m. V.Kudirkos progimnazijos. Mokinės supažindino vaikus  su geometrinėmis figūromis (kvadratu, trikampiu, stačiakampiu, apskritimu), Aptarė ir išbandė, kurios figūros gali riedėti, o kurios ne. Kartu su ugdytiniais žaidė žaidimus ,,Atpažink geometrinę figūrą‘, ,,Geometrinių figūrų klasę“ ,,Figūrų bingo“, statė geometrinių figūrų miestą. Taip pat buvo vykdoma STEAM veikla, kurios metu, popieriaus lazdeles vaikai sutvirtino varžteliais su veržlėmis. Padarytas figūras rūšiavo ir skaičiavo.  Veiklos tikslas – gebėti pažinti ir įvardinti geometrines figūras buvo pasiektas.Veiklos metu vaikai lavino matematinius, inžinerinius,  pažintinius gebėjimus.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Dalia Zemlerienė ir Raminta Podolskė.

 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų projektas „Voratinkliai draikės be vėjo“

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ mokytojos D. Zemlerienė, A, Salimova, R. Girčienė, R. Podolskė dalyvavo respublikiname STEAM projekte „Voratinkliai draikės be vėjo“. Projekto dalyviai  Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojai ir vaikai. Projekto tikslas – įvairiais inovatyviais būdais kurti voratinklius ir prisijaukinti kūrybiškai pagamintus voriukus.

Vaikai naudodami išradingumą ir įvairias STEAM priemones (inžinerija, rišimas, konstravimas) bandė atskleisi voro gyvenimo ypatumus.

Vaikai sužinojo, kaip vorai pina voratinklius, kuo minta, ir kokia jų kūno sandara. Susidomėję stebėjo voratinklius lauke ir kūrybiškai sudėliojo voratinklius iš obuolių, kaštonų, pagaliukų, kūrė voriukus iš kankorėžių.

Dalinamės  Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“  respublikinio projekto „Voratinkliai draikės be vėjo“ keliomis kūrybiškomis mokytojų ir mažųjų meninėmis STEAM idėjomis.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

Gruodžio mėnesio STEAM tema: ,,Aš – nepaprastas ir nuostabus – žmogaus kūnas įdomus“.Ugdytiniai atlikdami STEAM užduotis tyrinėjo žmogaus kūną, prisiminė kūno dalis, skaičiavo kiek jų turime po vieną ar po dvi,  lygino tarpusavyje savo ūgius.Vaikai samprotavo kam reikalingos kūno dalys, vidaus organai ir kokias funkcijas jie atlieka. Išsiaiškinti kas yra po mūsų oda, vaikai gaminosi vaizdinę priemonę – žmogaus kūną, ant kurio rodė, dėliojo žmogaus vidaus organus. Sužinojo, kad širdis  yra svarbiausias organas, kuris išnešioja kraują po visą kūną.  Taip pat vaikai aiškinosi kas slepiasi jų rankytėse, todėl gaminosi rankų kaulų maketus. Didžiausią susidomėjimą vaikams sukėlė plaučių kvėpavimo maketas, kurio pagalba sužinojo kaip  žmogus kvėpuoja,  Daug susikaupimo reikėjo lipdant žmogų iš plastilino ir tuo pačiu suprasti, kad žmogus negali stovėti jei neturės kaulų. Ugdytiniai praplėtė žodyną naujais žodžiais (griaučiai, plaučiai, inkstai, skrandis).Ši STEAM veikla skatino vaikus domėtis ir tyrinėti savo kūną, praplėtė žodyną naujais žodžiais, o taip pat ugdė kūrybiškumą.
Atsakingos ikimokyklinio ugdymo mokytojos D.Zemlerienė ir R.Podolskė.

 

TARPTAUTINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „RUDENINIS STEAM‘UKAS“

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ mokytojos R. Daiginienė, D. Šulienė, V. Kiudulienė, R. Girčienė, D. Zemlerienė dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „RUDENINIS STEAM‘UKAS“. Šio projekto tikslas: naudojant įvairias gamtines medžiagas įtraukti vaikus, mokytojus į STEAM idėjos realizavimą per kūrybinę veiklą. Uždaviniai: didinti ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, inžinerija, matematika ir menais bei ugdytis kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas formuojant bendradarbiavimo kultūrą; 2. Skatinti vaikų, pedagogų kūrybiškumą, išradingumą bei saviraišką integruojant STEAM mokslų elementus; 3. Plėtoti vaikų emocinius, socialinius, kultūrinius ir meninius gebėjimus. 4. aktyvinti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Projektas vyko nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. Projekto metu vaikai daug laiko praleidžia lauke. Stebi rudens požymius, diskutuoja, kodėl medžių lapai pakeitė spalvą. Prisirinkę įvairiaspalvių lapų, grupėje atlieka kūrybinius darbelius. Žaidė žaidimą „Lapų lietus“. Tyrinėjo, stebėjo surinktą medžiagą. Naudodami riešutus, kankorėžius, giles, medžių lapus vaikai mokėsi skaičiuoti, mokėsi daiktų sekos. Grupės  ,,Drugeliai“ ugdytiniai veiklai prisirinko lauko teritorijoje įvairiausių rudeninių lapų, viena mergaitė iš namų atnešė daug dumblainių. Vaikai gamtines medžiagas vėrė ant floristinės vielutės, o vėliau rudeniškai papuošė savo lauko aikštelės pavėsinę. Vaikai veiklos metu lavino smulkiąją motoriką, susipažino su dumblainiais, aiškinosi jų paskirtį, grožėjosi savo atliktais darbeliais, stebino darželio lankytojus. Grupės ,,Nykštukai“ vaikai kūrė rudeninį mišką iš šakelių, kaštonų, kankorėžių, lapų. Apgyvendino ežiukus, juos skaičiavo, žaidė kūrybinius žaidimus.Veiklų metu vaikai įtvirtino žinias apie rudens požymius. Dalyvavimas projekte didino vaikų susidomėjimą gamtos mokslu, susipažino su sąvokomis „didelis-mažas“, „sunkus-lengvas“, įtvirtinti spalvų, medžių vaisių pavadinimus, ugdė kūrybiškumą. vaikai patobulino matavimo ir skaičiavimo, darbo komandoje įgūdžius. Veiklų metu buvo lavinamas vaikų kritinis mąstymas, sakytinė kalba.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

 

TARPTAUTINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR JŲ

MOKYTOJŲ INTERAKTYVAUS PROJEKTAS „ŽINGSNIUOJA RUDENĖLIS DARŽELIO TAKELIU“

              Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ mokytojos Rasa Girčienė ir Dalia Zemlerienė dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų mokytojų interaktyviame  projekte „Žingsniuoja rudenėlis darželio takeliu“. Šio projekto metu  mokytojai pasidalino  įvairių veiklų  akimirkomis, idėjomis. Taikomi inovatyvūs metodai ir priemonės, pasitelkiant metodinių leidinių rinkinius „Žaismė ir atradimai“, „Patirčių erdvės“. Šis projektas vyko  nuo 2023 m. rugsėjo  11 d. iki gruodžio 8 d.

Vykdant projekto veiklas vaikai renka gamtinę medžiagą: lapus, giles, kaštonus. Stebi, tyrinėja, analizuoja, žaidžia, atlieka kūrybinius darbelius. Vaikai aktyviai juda lauke, žaidžia judriuosius žaidimus. Įtvirtina žinias apie rudens požymius, bando surasti gražiausią rudeninį medį, gražiausią rudeninį lapą, stebi gamtos reiškinius: vėją, lapų šnarėjimą. Ugdytos komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijos. Ugdymosi sritys : gamtamokslinis, matematinis, meninis, sveikatos ir fizinis ugdymas.

Šio projekto metu ugdėsi vaikų iniciatyvumas, mokytojų išradingumas, veiklų spontaniškumas, suteikiant galimybę patirti kūrybinį pažinimo džiaugsmą.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

Spygliuočiai ir lapuočiai medžiai žiemą

Uždaviniai: Prisimins žiemos požymius. Aptars lapuotų ir spygliuočių medžių skirtumus, stebint gamtą. Išsiaiškins kurie medžiai žiema lieka žali ir kodėl.  Ugdysis kūrybiškumą, kuriant dailės darbelį ,,Kalėdų eglutė“ ir papuoš darželio erdvę.

Priemonės :Powert Point skaidrės,  popierinės lėkštės, spalvotas ir baltas popierius, žirklės, klijai, skylamušis

Žaisminga forma susipažino su gamtos reiškiniu – žiema, visais pojūčiais tyrinėjo medžių šakeles lauko erdvėse, plėtojo aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, kūrybiškumo gebėjimus. Vaikai mokėsi apibūdinti tai, ką mato, vartoti atitinkamas spalvas ir dydžius reiškiančius žodžius. Ugdėsi pagarbos gamtai įgūdžius. Grupėje vaikai  kūrė kalėdinę eglutę, prisimindami dydžius, formas, spalvas ir tobulino skaičiavimo įgūdžius. Daugiausiai emocijų suteikė darželio erdvės puošimas.

Mokytojos padėjėja (švietimo pagalba) Akvilė Cegelskienė

Kūrybinės dirbtuvėlės ,,Kalėdinė fantazija“

Tikslas: suburti įstaigos bendruomenę kuriant eglučių ir varpelių dekoracijas įstaigos lauko erdvėms papuošti, naudojant gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas.

Įstaigos salėje vyko dirbtuvės, kurių metu įstaigos bendruomenė kūrė šventines dekoracijas. Dekoracijoms buvo naudojamos įvairios priemonės (kankorėžiai, sagos, eglės šakos, medžio pagaliukai, karoliukai, blizgučiai ir dar daug kitų spalvingų priemonių). Tėveliai supažindino vaikus su priemonėmis, mokė su jomis elgtis atsargiai. Kol tėveliai klijavo medžiagas, vaikai aktyviai jas tyrinėjo jutiminiais pojūčiais. Visi džiaugėsi savo sukurtomis dekoracijomis.

Mokytojos Kristina Milevičienė ir Roberta Gabriūnienė.

Gruodžio 12 dieną grupės ,,Meškiukai“ ugdytiniai lankėsi l/b ,,Berželis“ STEAM centre, kur  pedagogė Laura Zinkevičienė vaikus supažindino su programavimo ir kodavimo pagrindais. Tikslui pasiekti buvo naudojamas mokymosi per patyrimą metodas. Pagrindinė veiklos priemonė CUBROID kodavimo konstruktoriai. Naudojant CUBROID sistemą, vaikai mokėsi dirbti su pateiktomis instrukcijomis, dirbti komandose,  lavinti vaizduotę, loginį mąstymą, programavimo įgūdžius, smulkiąją motoriką, gebėti savo kūrinį pristatyti draugams.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raminta Podolskė

 STEAM VEIKLA ,,SKAIČIŲ PASAULIS PASAKOSE“

Pasaka-tai puikus kūrybos menas. Pasakos lavina vaikų vaizduotę, smalsumą, ugdo kalbą, plečia žodyną. STEAM pasakose-lavina mąstymą, atmintį, ugdo matematinį raštingumą, skaitmenų vaizdinius. Mokytojos vaikams sekė įvairias pasakas ir ieškojo jose skaičių. Veiklų metu vaikai lavino skaičiavimo įgūdžius, gebėjimą sudaryti įvairias sekas, gebėjimą matuoti, o mažieji mokėsi sąvokų

vienas ir daug.

Mokytoja R. Girčienė

VEIKLA ,,MEDIS“

Veiklos metu vaikai stebi medžius esančius darželio kieme, juos apkabina, liečia, kad įsitikintų, koks tvirtas yra medis. Grupėje piešiame steam medį  plastikine tara, bei konstruojame didelį medį iš konstruktoriaus detalių.

Tikslas: Supažindinti su medžio struktūra.

Refleksija: Veiklos metu vaikai sužinojo, kas auga ant medžių? Ar galiu apkabinti medį? Kokias dalis turi medis? Ką jaučiu liesdamas medžio dalis? Kokių yra medžių? ? Atliekant kūrybinius darbelius, konstruojant atsiskleidė vaikų kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su draugu.

Priemonės: natūralūs medžiai kieme, konstruktoriai, dailės priemonės.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Gluosnis“.
Autorius: mokytoja Rasa Girčienė
Reikšminiai žodžiai: Konstravimas, tyrinėjimas
Tipas: mokomasis tyrimas.
Kriterijai:  Domėjimąsis gamtos mokslais.
Patirti sunkumai: Nebuvo

 

VEIKLA  ,,BIČIŲ GYVENIMAS“

Veiklos metu vaikai stebi, klausosi apie bičių gyvenimą. Pasimatuoja bitininko drabužius. Ragauja medų, ir iš bičių vaško gamina žvakes.

Tikslas: Supažindinti su bičių gyvenimo ypatumais.

Refleksija: Veiklos metu vaikai sužinojo bičių kūno sandarą, iš kur pas bites atsiranda medus? Susipažino su bitininko drabužiais ir būtinais įrankiais medui kopinėti. Iš bičių vaško lakštų gaminosi žvakes. Apie bites vaikams pasakojo ugdytinio mama ir senelis.

Priemonės: bitininko drabužiai, korys, vaško lakštai, medus.

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Gluosnis“.
Autorius: mokytoja Rasa Girčienė

MŪSŲ ARBATĖLĖS

Grupės „Nykštukai“ ugdytiniai STEAM veiklos metu susipažino su įvairiomis vaistažolėmis, sužinojo apie vaistažolių naudą sveikatai. Ugdytiniai sužinojo kokios vaistažolės kokiems negalavimams padeda. Diskusijos metu ugdytiniai išsiaiškino kaip ir kur žolelės auginamos, renkamos, džiovinamos ir kaip ruošiama iš jų arbata. Į grupę vaikai atsinešė įvairių išdžiovintų vaistažolių: čiobrelių, aviečių lapų, medetkų, ramunėlių, liepžiedžių, levandų, kmynų, šalavijų, mėtų, melisų ir labai džiaugėsi, kad daugelis vaistažolių  užaugintos močiučių daržuose. Ugdytiniai apžiūrinėjo ir tyrinėjo per padidinamąjį stiklą vaistažolių lapelius ir žiedelius, vaistažoles uostė, lietė, išsakė pojūčius. Ugdytiniai pastebėjo, kad arbata skirtingų spalvų. Paragavę arbatos vaikai pasakė kokio arbata skonio: švelni, karti, rūgšti ir kokios spalvos. Gerdami arbatą, skanintą citrina ir medumi, vaikai įtvirtino žinias apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą natūraliomis gamtinėmis priemonėmis.. Šios STEAM veiklos metu ugdytiniai plėtė sveikatos saugojimo ir pažinimo žinias, mokėsi kultūringo elgesio prie stalo.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

Vaisių ir daržovių mozaikos

Tikslas: Kaupti žinias ir patirtį, atrasti  vaisių ir daržovių pasaulį.Grupės ,,Nykštukai“  ugdytiniai, apžiūrėję maisto piramidę, suprato, kad labai sveika valgyti daržoves ir vaisius. Ugdytiniai tyrinėdami atrado kuriuose vaisiuose, uogose ar daržovėse slypi kaulas, o kuriuose sėklos. Ugdytiniai sužinojo kaip galima kūrybiškai panaudoti vaisius, uogas ir daržoves kuriant iš jų mozaikas. Pjaustant vaisius ir daržoves, jas dėliojant ragavo, vardino spalvas, formas, aiškinosi, kodėl yra sveika valgyti daržoves ir vaisius. Kurdami  lavino savo kūrybiškumą, mąstymą, , iniciatyvumą, smulkiąją motoriką. Toks mozaikų dėliojimas, skatina nusiraminti, sutelkti dėmesį, mokosi būti kantresniais, valdyti emocijas, tampa ramesni. Vaikai įgijo žinių apie vaisių, daržovių naudą žmogaus organizmui.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

,,Rudens džiaugsmai“

Tikslas: Skatinti vaikų kūrybiškumą, kuriant sau malonumą ir pramogas rudenių pasivaikščiojimų metu. Ši patyriminė veikla buvo vaikų iniciatyva. Vaikai rodo pasitenkinimą bendra veikla, grožisi gamtos spalvomis, formomis, garsais, sugalvoja linksmas situacijas, keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus, padeda tvarkyti aplinką suaugusiems. Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir rezultatu. Žaisminga forma vaikai susipažino su gamtos reiškiniu – rudeniu, tyrinėjo medžių lapus, šakeles lauko erdvėse, plėtojo aplinkos pažinimo, tyrinėjimo gebėjimus. Vaikai mokėsi apibūdinti tai, ką mato, vartoti atitinkamas spalvas ir dydžius reiškiančius žodžius. Ugdėsi pagarbos gamtai įgūdžius.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

DU SKIRTINGI ĄŽUOLAI

Lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ ,,Nykštukų“ grupės ugdytiniai lankėsi lopšelio-darželio ,,Berželis“ STEAM centre. Neformaliojo ugdymo mokytoja (STEAM) Laura Zinkevičienė vaikams papasakojo, apie ąžuolus. Klausydamiesi pasakojimų ir stebėdami skaidres, vaikai įtvirtino žinias apie jiems jau pažįstamą ąžuolą, sužinojo, kad auga dar bekotis, krūminis, raudonasis ąžuolas. Ragavo paprastojo ir raudonojo ąžuolo gilių, jas uostė, lietė. Lygino jų dydžius, aptarė formas. Sužinojo kam jos naudojamos. Mikroskopu tyrinėjo ąžuolo lapus, aiškinosi jo sandarą.   Sužinojo kaip kitokiu būdu galima nuspalvinti lapus. Apvedžioję ąžuolo lapą , magneto ir sąvaržėlės pagalba bandė jį nuspalvinti. Įgijo žinių apie ąžuolą, patyrė bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą. Patobulino sakytinės kalbos, tyrinėjimo gebėjimų sritis. Ugdėsi kritinį mąstymą, vizualinį erdvės suvokimą, dėmesio koncentravimą, kantrybę ir atkaklumą.Visi kartu  pasidžiaugėme gamtos pažinimo bei kūrybos procesu.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų, tėvų virtualus  STEAM kūrybinių darbų projektas –  fotografijų paroda ,,Žibinto liepsnelė – sušildys širdelę”

Mokytoja D. Zemlerienė dalyvavo respublikinėje  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, mokytojų, tėvų virtualioje  STEAM kūrybinių darbų projekte –  fotografijų parodoje ,,Žibinto liepsnelė – sušildys širdelę” . Tikslas: taikant   STEAM   metodus   ugdyme,  intuityviai priimti žibintą, kaip sielos šviesos šaltinį ir naudotis galimybe skatinti vaikų, mokytojų ir tėvų išradingumą, kūrybiškumą, įtraukti visus į aktyvią meninę, kūrybinę, pažintinę, informacinę, matematinę veiklą.,,Nykšukų“ grupės ugdytiniai, tėvai, mokytojai kūrė savo žibintus iš buitinių atliekų, stiklo, popieriaus, medžio, naudojo gamtinę medžiagą.  Savo žibintais puošė savo grupės ir lauko erdves, sklaidė tamsą ,,Žibintų vakaro“ metu. Šių veiklų metu plėtė pažinimo, tyrinėjimo sritis, eksperimentavo, tenkino saviraiškos poreikį kurdami ar modeliuodami įvairius žibintus.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

LEGO  RUDENINIS LAPAS

Šiaulių techninės kūrybos centro mokytoja Lina Novikova veiklos metu priminė rudens požymius, aiškino kodėl medžių lapai keičia spalvą. Juos apžiūrėjo lietė, uostė, lygino pagal formą, dydį, spalvą. Mikroskopo ir plančetės pagalba tyrinėjo lapus. Skaitmeninės technologijos didino ugdytinių susidomėjimą, gerino mokymosi kokybę. Vaikai aiškinosi kaip galima sukurti iš lego kaladėlių lapus, sukonstravę, lygino savo darbus su draugais. Užsiimdami šia veikla vaikai lavino matematinius – inžinerinius gebėjimus, mąstymą, pažinimo galias, pojūčius, smulkiąją motoriką, gebėjimą susikaupti ir išlaikyti dėmesį.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

EDUKACIJA ,,DRUGELIAI“

Lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ ,,Nykštukų“ grupės ugdytiniai lankėsi lopšelio-darželio ,,Berželis“ STEAM centre. Mokytoja Laura Zinkevičienė vaikams parodė drugelių kolekciją ir papasakojo kurie iš jų gyvena Lietuvoje, žiūrėjo filmuką „Drugelio gyvenimo ciklas“. Visi drauge išsiaiškino, kur drugeliai gyvena ir kuo minta. Ugdytiniai stebėjo ir tyrinėjo drugelius mikroskopu. Vaikai drugelius kūrė lego kaldėlėmis,  3D rašikliais,  ,,Korbo“ lentoje. Vaikai įtvirtino žinias apie drugelio gyvenimo ciklą,  turėjo galimybę mokytis per patirtį, veiklos metu ugdomi jų socialiniai ir gamtos pažinimo įgūdžiai, dėmesio koncentravimas bei emocinis intelektas.

Mokytoja Dalia Zemlerienė

Penkiašalės sutarties 2023 m. plano įgyvendinimo priemonė STEAM veikla ,,Kelionė atradimų labirintais“2023-10-26

Šiaulių l/d. ,,Gluosnis“ vyko STEAM veikla ,,Kelionė atradimų labirintais“.  Į renginį atvyko socialiniai partneriai P. Avižonio regos centro ugdytiniai. Vaikus pasitiko trys personažai: kiškis, ežys ir pelė. Jie pakvietė vaikus keliauti atradimų labirintu. Kiekviena komanda išsirinko kapitoną, kuris atlikęs QR kodų užduotį, sužinojo, į kokią stotelę reikia nuvykti su savo komanda. Užduotys buvo labai skirtingos, įdomios, lavinančios vaikų kūrybiškumą, mąstymą, smulkiąją motoriką, gebėjimą dirbti komandoje.

Mokytojos R. Girčienė, R. Podolskė, D, Zemlerienė
Spalio mėn.  l/d ,,Gluosnis“ buvo organizuojama STEAM projektinė veikla ,,Kuriu rudeniu“, kurios metu visos grupės kūrė iš gamtinių medžiagų įvairius darbelius. Lavino pažintinę ir meninę kompetenciją.
Mokytojos : D. Šulienė ir D. Terleckienė

STEAM VEIKLA „GAMTOS MOKSLAS, MATEMATIKA“

Tikslas- siekti, kad vaikas domėtųsi jį supančiu pasauliu, stebėtų, rinktų gamtinę medžiagą.Rugsėjo mėnuo-pats darbymetis tvarkant derlių. Vaikai apžiūrėjo, kaip užaugo pavasarį pasodintos daržovės, įtvirtino žinias apie šiltnamyje ir lauke augančius augalus. Lygino, matavo jų dydį ir svorį. Įtvirtino sąvokas trumpas-ilgas, storas-plonas, mažas-didelis, sunkus-lengvas. Matematinius gebėjimus vaikai ugdė skaičiuodami nukritusius lapus, skirstė juos pagal spalvą, dydį, rūšį.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rimanta Daiginienė, Dalia Terleckienė

STEAM VEIKLA ,,MUZIKA GAMTOJE“

Tikslas: sukurti muziką gamtoje be muzikos instrumentų.Rugpjūčio mėnesį l/d ,,Gluosnis“ buvo vykdomos STEAM muzikinis ugdymas. Veiklose ugdytiniai susipažino su muzikiniais garsais, kuriuos gali sukelti gamtinės medžiagos.  Vaikai klausėsi, tyrinėjo, skirstė, pažino girdimus garsus gamtoje:  paukščių čiulbėjimą, medžių ošimą, krūmų šnarėjimą, vandens čiurlenimą bei miesto triukšmo garsus.  Lavindami muzikinius įgūdžius vaikučiai patys grojo, muzikavo akmenėliais, pagaliukais, bandė pilstydami vandenį perteikti jūros ošimą.  Eksperimentuodami ugdytiniai  išgirdo ir susipažino su įvairiais gamtos garsais.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raminta Podolskė.
Visą liepos mėnesį lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ buvo organizuojama STEAM veikla. Gamtos stebėjimas „Gamtos lobio paieška lauke“. Veiklų metu ugdytiniai buvo skatinami bendrauti su gamta, ją pažinti panaudojant STEAM priemones.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaidilija Kiudulienė
Birželio mėnesį lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ buvo vykdoma STEAM praktinė veikla „Vanduo ir smėlis“, kurios metu ugdytiniai kartu su mokytojomis tyrinėjo smėlį, jo savybes. Atliko eksperimentus: svėrė, matavo, kas sunkesnis – vanduo ar smėlis. Dažė smėlį ir juo piešė. Statė smėlio pilis, užtvankas, „kepė“ tortus, pyragus, keksiukus, kuriuos puošė darželio teritorijoje (ir ne tik) rastais augalais. Eksperimentavo, kas vandenyje skęsta, o kas  – plaukia; plukdė laivelius, gaudė „žuvytes“.
Mokytoja Vaida Paulauskienė
Visą gegužės mėnesį Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Gluosnis“ buvo organizuojama STE(A)M projektinė veikla ,,Vanduo ir žemė“, kurios metu vaikai tyrinėjo žemės, smėlio savybes, atliko bandymus su vandeniu, sėjo ir prižiūrėjo augalus. Vaikai eksperimentavo pažindami ir tyrinėdami gamtą bei joje vykstančius procesus, pažindami save ir kitus, taikant STE(A)M metodikos elementus.
Mokytoja K. Milevičienė
Kalbos savaitės metu vaikai lavino savo rašytinės kalbos gebėjimus ir dalyvavo STEAM veikloje „Mano vardo raidės“, veiklos metu vaikai statė „vardų bokštus“, skaičiavo, matavo, lygino ir džiaugėsi rezultatu. 
Mokytoja R. Gabriūnienė.
Šių metų gegužės 16 d. grupės ,,Drugeliai“ vaikai lankėsi Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ ir dalyvavo STEAM veikloje ,,Mano svajonių automobilis“.
Mokytoja R. Petkevičienė, mokytojos padėjėjos: L. Lyvienė, V. Šuipienė
 Inovatyvios technologijos ugdymo(si) proceseBalandžio mėnesį ankstyvojo bei ikimokyklinio amžiaus grupių ugdomosiose veiklose buvo aktyviai taikomos inovatyvios technologijos – SMART, multimedija, planšetiniai kompiuteriai, edukaciniai robotukai. Problemų sprendimo, programavimo pradmenų vaikai noriai mokėsi su spalvinga ir lengvai valdoma edukacine bitute-robotu „Bee-Bot“. Tiksliniais krypties mygtukais vaikai pratinosi nukreipti robotuką pirmyn, atgal, į kairę ir į dešinę. Roboto pagalba vaikai mokėsi skaičiuoti, pažinti spalvas, formas bei įgijo kitų aplinkos pažinimo gebėjimų. SMART bei  planšetiniuose kompiuteriuose ugdymui pritaikytų programėlių pagalba vaikai žaidė didaktinius žaidimus, piešė, bei lavino(si) loginį mąstymą, kūrybiškumą. Įdomu ir smagu moderniau žaisti ir   ugdyti(s)!
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Šaltmerytė, J. Šimkienė
 STEAM MargutisŠių m. balandžio 11 dieną gr. ,,Drugelių“ ir ,,Zuikučių“ vaikai iš įvairių kūrybinės raiškos priemonių (kamštelių, kankorėžių, akmenėlių, medinių kaladėlių) sukūrė Velykinį Margutį.
Mokytoja R. Petkevičienė
,,Drugelių” ir ,,Zuikučių” išvyka.Balandžio 06 d. grupių ,,Drugelių” ir ,,Zuikučių” vaikai lankėsi Šiaulių m. technikos kūrybos centre ir dalyvavo skaitmeninių piešinių edukacijoje ,,Interaktyvus Margutis”. Mokėsi su Procreate programa.
Mokytojos: Rimanta Daiginienė, Roma Petkevičienė, Dovilė Šulienė.Mokytojų padėjėjos: Loreta Lyvienė, Vitalija Šuipienė, Akvilė Žirgulienė
Visą kovo mėnesį l/d „Gluosnis“ buvo organizuojama projektinė veikla „Lauko matematika“, kurios metu vaikai aktyviai įsitraukė į siūlomas veiklas lauke, gilino matematines žinias. Vaikai matavo, skaičiavo , lygino, rūšiavo. Pažino aplinką skaičiuodami ir matuodami. Vaikai noriai išbandė veiklas, dalyvavo, klausinėjo ir patys ieškojo atsakymų. 
Pjuvenos, augalų sėklytės meilė darbui…Štai taip 2023-04-03 d. pagamino ,,Drugelių“ grupės ugdytiniai ir jų mamos, tėveliai, močiutės.
Mokytoja R. Petkevičienė
Grupės „Zuikučiai“ vaikai mokėsi, kaip patiems pasigaminti ekologišką „slime“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R.Daiginienė, R.Gabriūnienė
Kovo 1 d. „Zuikučių“ grupės vaikai lankėsi Šiaulių techninės kūrybos centre ir dalyvavo konstravimo iš vamzdelių veikloje, kurios metu bandė išsiaiškinti, kuo namas skiriasi nuo daugiabučio.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R.Daiginienė, R.Gabriūnienė
Š. m. kovo 2 d. ,,Drugelių“ ir ,,Saulučių“ gr. vaikai svečiavosi Jaunųjų technikų centre STEAM laboratorijoje ir dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Cukrus ir vanduo“. Vaikai ne tik sužinojo apie cukraus gabalėlio ir vandens galimybes, bet ir tyrinėjo, eksperimentavo, bei plėtojo žinias.
,,Saulutės“ gr. lankėsi ,,l/d ,,Berželis“ STEAM laboratorijoje, kurioje plėte žinias apie žiemos pramogas, konstravo savo išmaniąsias roges, kurias valdė planšečių pagalba.Mokytojos: D. Šulienė ir D. Terleckienė.
Vasario mėn.  l/d ,,Gluosnis“ buvo organizuojama STEAM projektinė veikla ,,Mano miestas“, kurios metu visos grupės kūrė savo miestą, jo elementus ir atskirus objektus. Vaikai tobulino inžinerijos pradmenis, suprato, kad inžinerijoje vieno sprendimo nėra, galima rasti daug įvairiausių būdų įveikti nesėkmes.
.
Š. m .vasario 14 d. ,,Drugelių” gr. vaikai keliavo į l/d ,,Berželis”.  STEAM veikla laboratorijoje, kurios tema ,,Planetos aplink saulę”. Vaikai klausėsi, žiūrėjo, tyrinėjo ir atliko keletą užduočių, kaip iš lego kaladėlių sukūrė savo Marsietį ir kita užduotis sukurti Ufonautą.STEAM veikla kitoje erdvėje paliko įspudingų įspūdžių.Mokytoja R. Petkevičienė
STEAM ,,Žmogus“Grupės ,,Nykštukai“ vaikai  visą savaitę praktiškai tyrinėjo žmogaus kūną  pojūčių pagalba. Vaikai prisiminė, kam reikalingos kūno dalys. Jie skaičiavo, kiek kūno dalių turime po dvi ir kiek po vieną, matavosi ir lygino tarpusavy savo ūgius.Ugdytiniai samprotavo, ar visos kūno dalys ir kam reikalingos, praplėtė žodyną naujais žodžiais (griaučiai, skruostai, smakras). Atliko kūrybinius darbelius, įtvirtino naujus žodžius bei geometrines formas.Vaikai priėmė iššūkį  sudėlioti žmogų iš turimų daiktų: visi kartu ieškojo atitikmenų žmogaus kūno dalims ir iš surinktų medžiagų sudėliojo žmogų. Ši STEAM veikla skatino vaikus domėtis ir tyrinėti savo kūną, praplėtė žodyną naujais žodžiais, o taip pat ugdė kūrybiškumą.
Mokytoja Dalia Zemlerienė
STEAM ,,Tiltai“,,Nykštukų“ grupės ugdytiniams ir Šiaulių progimnazijos 5a klasės mokinėms buvo pasiūlytas inžinierinis iššūkis – pastatyti  tiltus per „upę“, kurie atlaikytų gyvūnėlius. Vaikai grupelėse piešė tiltus , vėliau laisvai rinkosi medžiagas iš ko statyti tiltą. Vaikai naudojo popierių, vienkartines stiklinėles, pagaliukus nuo ledų, medžio atraižėles ir kt. Vaikai tarėsi, stebėjo vienas kitą, statė ir vėl ardė, kol pastatė  tiltus, kuris atlaikė gyvūnėlius.Veikla vaikus labai įtraukė, sudomino ir skatino mąstyti, kurti. Vaikai išbandę savo ir draugų tiltus padarė išvadą, kad tvirčiausias tiltas pastatytas iš medžio kaladėlių ir ledų pagaliukų. Konstravimo proceso metu mažieji inžinieriai ugdėsi kūrybiškumo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžius. Šis kūrybinis konstravimo procesas ir jo rezultatas buvo kupinas džiugių emocijų. 
Mokytoja Dalia Zemlerienė
STEAM PARODA „STEAM. BESMEGENIAI“Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ ,mokytojos Dalia Terleckienė, Erika Talakauskaitė sukūrė socialinę iniciatyvą Pasaulinei sniego dienai paminėti „Besmegeniai“ vaikų kūrybinių STEAM fotografijų parodą. Šioje parodoje dalyvavo 10 lopšelio-darželio grupių. Šiuo laikotarpiu vaikai kūrybiškai, aktyviai veikiant, nuosekliai ir sistemingai įgyvendinant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, meno ir matematikos) idėjas, puoselėjo (ugdėsi) meilę, pagarbą. Mokytojai plėtojo kūrybinį bendradarbiavimą tarp ugdytinių tėvų, dalinosi gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.Įvairiose erdvėse (lauke, grupėje ar kitoje netradicinėje aplinkoje) buvo organizuojamos kūrybines dirbtuvės – veiklos, kuriose vaikai turėjo galimybę eksperimentuoti, kurti, panaudojant įvairias gamtoje, ar grupėje randamas priemones.Tikslai:1. Sužadinti vaikų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, sudarant sąlygas vaikams domėtis STEAM veikla, ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, išreiškiant meilę  gamtai.2. Įvairiose erdvėse (lauke, grupėje ar kitoje netradicinėje aplinkoje) su vaikais organizuoti kūrybines dirbtuves – veiklas, kuriose vaikai turėtų galimybę eksperimentuoti, kurti, panaudojant įvairias gamtoje, ar grupėje randamas priemones.3. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp mokytojų ir tėvų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.Šios parodos metu vaikai patyrė kūrybinį džiaugsmą atliekant darbelius ir patobulino pažinimo kompetenciją per STEAM ir kūrybines veiklas. Organizuojant veiklas dalinomės savo idėjomis ir sėmėmės patirties iš tėvų. Lipdant besmegenius, vaikai diskutavo, sutelkė dėmesį, tobulino mąstymo įgūdžius, mokėsi spręsti problemas, stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, pasitikėjimo savimi jausmą. Lavėjo smulkioji motorika, ugdėsi kūrybiškumas, estetinis suvokimas.
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ STEAM PROJEKTAS „STEAM KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ŽIEMĄ“Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ grupės ir jų mokytojos: ,,Meškiukai“ (R. Girčienė, R. Podolskė); ,,Saulutės“ (D. Terleckienė), ,,Nykštukai“ (D. Zemlerienė), ,,Katinėliai“ (K. Milevičien)ė, ,,Voveraitės“ (E. Talakauskaitė), ,,Boružėlės“ (V. Kiudulienė) dalyvauja respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir mokytojų STEAM projekte „STEAM KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ŽIEMĄ“( Projekto iniciatorius ir organizatorius:  Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“). Projekto dalyviai organizuoja įvairias STEAM veiklas tyrinėdami, eksperimentuodami, analizuodami ir pasitelkdami į pagalbą inžineriją ir menus, gamtos ir matematikos mokslus, technologijas. Vaikai aiškinosi koks yra sniegas, ar snaigės būna vienodos, kur dingsta kačiuko pėdsakai, ar gilu pusnyje, iš kokių formų galime nulipdyti besmegenį, kaip ir kodėl tirpsta ledas ir kaip iš plastikinės taros sukonstruoti ledo pilį.Eksperimentavimas ir tyrinėjimas ugdo pažinimo įgūdžius, moko kaupti žinias ir jas panaudoti, planuoti ir spręsti problemas, kelti hipotezes bei klausimus ir dalintis savo patirtimi.Mokytoja Dalia Zemlerienė
Grupės ,,Voveraitės“  konstruoja snaiges – pati žiemiškiausia veikla, labai mėgstama vaikų. Ne tik konstruojame snaiges, bet ir daug sužinome.❄️ Kodėl snaigės yra skirtingos ir net ne visai baltos?❄️ Iš ko jos susidaro danguje ir kodėl krenta žemyn?❄️ Kaip atsiranda šešiakampės snaigės?❄️ Pamatykite kokios skirtingos ir nuostabios jos yra!Mokytoja Erika Talakauskaitė
Spalvota nuotaika  „Saulutės“ grupės vaikai liejo pipetėmis su dažais ant popierinio rankšluosčio.Mokytoja D. Terleckienė
Vaikai atliko eksperimentą su sniegu. Eksperimentas “Spalvos”, kurio metu vaikai tyrinėjo sniegą, jo savybes, dažė jį įvairiomis spalvomis: geltonai, žaliai, raudonai, mėlynai, aiškinosi, kas nutinka sniegui kambario temperatūroje.Mokytoja E. Talakauskaitė
Nereikalingoms kiaušinių dėklų dėžutėms galima suteikti antrą gyvenimą. Grupės ,,Voveraitės“ vaikai pavertė juos naudinga lavinimo priemone – varpeliu.Mokytoja E. Talakauskaitė

Nereikalingoms kiaušinių dėklų dėžutėms galima suteikti antrą gyvenimą. Grupės ,,Voveraitės“ vaikai pavertė juos naudinga lavinimo priemone – varpeliu. 

Mokytoja E. Talakauskaitė

http://darzelisgluosnis.lt/pakuotes-transformacija/