Draugauja spalvos

balandžio 21, 2021

Balandžio 21 d. grupės ,,Nykštukai“ vaikai dalyvavo nuotolinėje kūrybinėje veikloje ,,Vaivorykštės spalvos“. Ją organizavo Šiaulių lopšelio-darželio ,,Sigutė“ atstovai. Šioje veikloje vaikai išsiaiškino, kas atsitinka kai susitinka dvi spalvos.

Auklėtoja Dalia Zemlerienė