Pedagogų vizitas Lenkijoje Erasmus+ projekto darbo stebėjimo veiklose

spalio 11, 2023

Spalio 2-6 dienomis Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vadovai ir mokytojai, dirbantys dvikalbio (lietuvių kalbos ir anglų kalbos) ugdymo grupėse lankėsi nevyriausybiniame darželyje-mokykloje „SMYK“ Ostrowiec Swietokryzki Lenkijoje. Vizitas buvo finansuojamas Erasmus+“ finansuotų mobilumo projektų švietimo ir mokymo srityje lėšomis (projekto kodas: 2023-1-LT01-KA121-SCH-000121517).

Penkias dienas vyko darbo stebėjimas, kurio metu vadovai ir mokytojai stebėjo dvikalbio (anglų kalbos ir lenkų kalbos) ugdymo veiklas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo grupėse/klasėse, susipažino su Lenkijoje taikoma dvikalbio ugdymo metodika, jos diegimo bei valdymo strategijomis, įgijo pedagoginių žinių ir praktinių patirčių įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo srityje, praplėtė mokytojų skaitmeninio raštingumo ir inovatyvių technologijų taikymo kompetencijas, patobulino šnekamosios anglų kalbos įgūdžius.

Kasdien vadovai ir mokytojai dalyvavo diskusijose: pateikė pavyzdžių iš savo praktinės veiklos, pasakojo apie lopšelyje-darželyje įgyvendinamą dvikalbio ugdymo programą, dalijosi turima patirtimi. Vadovai turėjo galimybę susitikti su Bilingual Future Academy mentore Maja Wrzos. Buvo išnagrinėtos programos „Bilingual Future“ siūlomos ugdymosi strategijos, taikomi būdai, metodai, naudojamos priemonės, aptartos šios programos pritaikymo galimybės ugdant Lietuvos vaikus.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė