KVIETIMAS DALYVAUTI PARODOJE

kovo 30, 2022

KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ ORGANIZUOJAMOJE RESPUBLIKINĖJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINĖJE STEAM FOTOGRAFIJŲ PARODOJE  „STEAM. DOVANA MAMAI“ 

Parodos nuostatai