TARPTAUTINIO PROJEKTO „VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ. LAIMINGAS VAIKAS: ŽAIDŽIAME KALBĄ KARTU“ VEIKLOS GRUPĖSE

sausio 06, 2022

]Šiaulių lopšelio – darželio ,,Gluosnis“ vaikučiai aktyviai dalyvauja Tarptautiniame ilgalaikiame kalbos ugdymo projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas: žaidžiame kalbą kartu“. Veiklos vyksta įtraukiant visus mažųjų pojūčius: regą, lytėjimą, skonį, uoslę, klausą. Nuolat atnaujinamos bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimo priemonės, kurios atitinka šiuolaikinių vaikų poreikius. Girdimojo suvokimo, artikuliacinės mankštos ir kt. pratimai, remiantis kalbos ugdymo modeliu, atliekami ne tik logopedo kabinete, bet ir grupėse.

Auklėtoja Dalia Zemlerienė