2021 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

balandžio 01, 2021

Džiaugiamės, kad lopšelis-darželis „Gluosnis“  pateko tarp 18 organizacijų, kurios prisidės prie 2021 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Šiauliuose.

Programos įgyvendinimo tikslas – sudaryti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką, įgyti ir (ar) išsaugoti profesinius įgūdžius.

Įgyvendindami užimtumo didinimo programą ieškome ir  įdarbinsime auklėtojo padėjėją.

https://www.siauliai.lt/index.php?420988179