DĖL DALYVAVIMO ATRANKOJE Erasmus+ PROJEKTO MOBILUMŲ ĮGYVENDINIMUI

rugsėjo 07, 2023

Informuojame, kad pagal Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ tarptautinių projektų mobilumo įgyvendinimo organizavimo tvarkos aprašą, pagal projekto dalyvių atrankos kriterijus 13 p., organizuojama Erasmus+ projekto 2023-1-LT01-KA121-SCH-000121517 dalyvių atranka projekto mobilumų įgyvendinimui. Įstaigos darbuotojas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje, iki rugsėjo 11 d. 12 val. projekto vadovei Ritai Jasmontienei pateikia motyvacinį laišką (per elektroninį dienyną). Atrankos rezultatai bus paskelbti rugsėjo 15 d.

Atrinkti dalyviai (6 darbuotojai) bus informuoti per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“.