Išorinis vertinimas

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybė tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-179 (2014-09-25 sprendimo pakeitimas Nr. T-277), yra atliekamas išorinis įstaigos vertinimas. Kasmet iki vasario 1 dienos NŠM veiklą koordinuojančiam Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriui pateikiamas praėjusių metų veiklos savianalizės protokolas.

2015 m. išorinis vertinimas

2016 m. išorinis vertinimas

2017 m. veiklos savianalizės protokolas

2018 m. veiklos savianalizės protokolas

2019 m. veiklos savianalizes protokolas

2020 m. veiklos savianalizes protokolas