DĖL SITUACIJOS SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU

kovo 13, 2020

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, informuojame, kad:
1. nuo 2020 m. kovo 30 d.  ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą organizuojamas nuotoliniu būdu. Skaitmeninių technologijų administratorė paskirta socialinė pedagogė Ilona Stuknienė.
2. nuo 2020 m. kovo 30 d. interesantai kylančiais klausimais gali kreiptis nuotoliniu būdu  el. paštu gluosnis@splius.lt arba telefonu +370 615 14 496 darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val.

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 pakeitimas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A-420 Dėl ugdymo organizavimo karantino metu

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštas Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos Lietuvoje

Informuojame, kad dėl naujojo koronoviruso (COVID-19) plitimo grėsmes š. m. vasario 26 d. paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje ir siekdami užkirsti kelią tolimesniam infekcijos plitimui bendruomenėje ir sveikatos priežiūros įstaigose, Ministerijos interneto svetainėje adresu: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas skelbia naujienas, rekomendacijas, schemas, algoritmus ir kitą aktualią informaciją, skirtą visuomenei ir sveikatos priežiūros specialistams.

Svarbi informacija:

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Įsakymas dėl situacijos, susijusios su koronavirusu 2020-03-13 Nr. V-366

Sprendimas dėl koronaviruso valdymo priemonių 2020-03-12 Nr. V-351

LR sveikatos apsaugos ministro 2020-03-12 įsakymas Nr. V-352

Atmintinė dėl koronaviruso