Labdara ir parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Šiaulių lopšelį-darželį „Gluosnis“, jam skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų palaikymas labai svarbus gerinant ugdymo kokybę, tobulinant ugdomųjų aplinkų funkcionalumą. Todėl mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos.
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ yra paramos gavėjas – pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Norintys paremti mūsų lopšelį-darželį, tai gali padaryti pervedus 1,2 % GVP.

Prašome iki gegužės 1 d. užpildyti FR0512 formą.

Rekvizitai:
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
Įstaigos kodas: 190527291
 Formą FR0512 galite užpildyti portale http://deklaravimas.vmi.lt
Labdaros, paramos sąskaita: LT887180000001130303
Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už finansinę paramą, už dėmesį, supratimą ir talkinimą įvairiuose darbuose, už tai, kad Jums nesvetimos mūsų problemos, kad Jūsų geranoriška finansinė parama padeda gražinti, gerinti ir modernizuoti ugdymo (si) aplinką. Mums visiems rūpi vaikų laimingos, saugios ir nerūpestingos vaikystės užtikrinimas.
  • Nuoširdžiai dėkojame UAB PRAMUŠTGALVIS už paramą, dovanojant SPALVOTAS APLIKACIJAS.
  • Nuoširdžiai dėkojame ŠIAULIŲ „SANDOROS“ progimnazijai už paramą, dovanojant kompiuterius.
  • Nuoširdžiai dėkojame ŠIAULIŲ BANKUI už teikiamas paslaugas.
  • Nuoširdžiai dėkojame ŠIAULIŲ KNYGRIŠYKLAI-SPAUSTUVEI už nuoširdų bendradarbiavimą.