Darbuotojai

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ PEDAGOGŲ IR MOKYTOJŲ SĄRAŠAS:

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Telefonas, el. paštas
Aušra Adomaitienė Logopedė Logopedo pareigybės aprašymas vyresniojo logopedo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Lina Čepreckienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Rimanta Daiginienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas vyresniojo auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Roberta Gabriūnienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Rasa Girčienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas metodininko (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Rasa Griškuvienė Judesio korekcijos specialistė Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas

Specialioji pedagogė

Kūno kultūros mokytojas Mokytojo pareigybės aprašymas

pedagogo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Vaidilija Kiudulienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas vyresniojo auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Kristina Milevičienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas vyresniojo auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Jurgita Naseer Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Vaida Paulauskienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Roma Petkevičienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas vyresniojo auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Raminta Podolskė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Ilona Stuknienė Socialinė pedagogė Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas vyresniojo socialinio pedagogo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Lina Šaltmerytė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas vyresniojo auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Jurga Šimkienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Dovilė Šulienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Erika Talakauskaitė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Dalia Terleckienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas vyresniojo auklėtojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Sandra Giedrė Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas mokytojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Dalia Zemlerienė Auklėtoja Auklėtojo pareigybės aprašymas metodininko (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Lina Juškevičienė Vokiečių kalbos mokytoja Mokytojo pareigybės aprašymas mokytojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Anastasia Salimova Anglų kalbos mokytoja Mokytojo pareigybės aprašymas mokytojo (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“ APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS:

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr., el. pašto adresas
Rita Sabonaitienė Ūkvedė Ūkvedžio pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Ingrida Pažerauskienė Raštvedė Raštvedžio pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Audronė Breivienė Vaikų mitybos organizatorė Vaikų mitybos organizatoriaus pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Audronė Breivienė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybė aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Loreta Lyvienė  Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybė aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Živilė Pupšienė Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybė aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
 Ligita Ložienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Laima Drigotienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Sonata Patskočimienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Lina Motekaitienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Vitalija Šuipienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Rasa Vinickienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Alma Gleizer Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Jurgita Kubulkienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Roma Staniūnienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
 Alma Kublickienė Auklėtojo padėjėja Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Raimonda Misiulienė Vyr. virėja Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Zina Mažeikienė Virėja Virėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Olga Kerienė Virėja Virėjo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Liucija Marcinkevičienė Valytoja Valytojo pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
Nikolay Boyko Kiemsargis Kiemsargio pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt
 Antanas Degutis Darbininkas Darbininko pareigybės aprašymas (8 41) 523 916, gluosnis@splius.lt