Darbuotojai

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ aptarnaujančio personalo darbuotojų sąrašas:

Darbuotojo vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos
Dalia Laurutienė aukštesnysis buhalterė/apskaitininkė
Rita Sabonaitienė aukštasis ūkvedė
Ingrida Pažerauskienė aukštasis neuniversitetinis raštvedė
Audronė Breivienė aukštasis neuniversitetinis dietistė
Genovaitė Urbienė  aukštesnysis auklėtojos padėjėja
Laima Drigotienė  aukštesnysis auklėtojos padėjėja
Sonata Patskočimienė vidurinis, profesinis auklėtojos padėjėja
Dalia Bružienė  vidurinis, profesinis auklėtojos padėjėja
Vitalija Šuipienė  aukštesnysis auklėtojos padėjėja
Rasa Vinickienė  vidurinis auklėtojos padėjėja
Jūratė Ščeponavičienė  vidurinis, profesinis auklėtojos padėjėja
Jolita Vaitiekūnienė  vidurinis, profesinis auklėtojos padėjėja
Ligita Ložienė aukštasis auklėtojos padėjėja
Jurgita Kubulkienė vidurinis, profesinis auklėtojos padėjėja
Vida Šalkauskienė aukštesnysis vyr. virėja
Zina Mažeikienė  pagrindinis virėja
Olga Kerienė pagrindinis virėja
Alma Kublickienė  spec. vidurinis valytoja
Remigijus Krikštanavičius  vidurinis, profesinis kiemsargis
 Jonas Plienius  vidurinis, profesinis darbininkas