STEAM veiklos

Visą gegužės mėnesį Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Gluosnis“ buvo organizuojama STE(A)M projektinė veikla ,,Vanduo ir žemė“, kurios metu vaikai tyrinėjo žemės, smėlio savybes, atliko bandymus su vandeniu, sėjo ir prižiūrėjo augalus. Vaikai eksperimentavo pažindami ir tyrinėdami gamtą bei joje vykstančius procesus, pažindami save ir kitus, taikant STE(A)M metodikos elementus.

Mokytoja K. Milevičienė

Kalbos savaitės metu vaikai lavino savo rašytinės kalbos gebėjimus ir dalyvavo STEAM veikloje „Mano vardo raidės“, veiklos metu vaikai statė „vardų bokštus“, skaičiavo, matavo, lygino ir džiaugėsi rezultatu. 
Mokytoja R. Gabriūnienė.
Šių metų gegužės 16 d. grupės ,,Drugeliai“ vaikai lankėsi Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ ir dalyvavo STEAM veikloje ,,Mano svajonių automobilis“.
Mokytoja R. Petkevičienė, mokytojos padėjėjos: L. Lyvienė, V. Šuipienė
 Inovatyvios technologijos ugdymo(si) proceseBalandžio mėnesį ankstyvojo bei ikimokyklinio amžiaus grupių ugdomosiose veiklose buvo aktyviai taikomos inovatyvios technologijos – SMART, multimedija, planšetiniai kompiuteriai, edukaciniai robotukai. Problemų sprendimo, programavimo pradmenų vaikai noriai mokėsi su spalvinga ir lengvai valdoma edukacine bitute-robotu „Bee-Bot“. Tiksliniais krypties mygtukais vaikai pratinosi nukreipti robotuką pirmyn, atgal, į kairę ir į dešinę. Roboto pagalba vaikai mokėsi skaičiuoti, pažinti spalvas, formas bei įgijo kitų aplinkos pažinimo gebėjimų. SMART bei  planšetiniuose kompiuteriuose ugdymui pritaikytų programėlių pagalba vaikai žaidė didaktinius žaidimus, piešė, bei lavino(si) loginį mąstymą, kūrybiškumą. Įdomu ir smagu moderniau žaisti ir   ugdyti(s)!
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos L. Šaltmerytė, J. Šimkienė
 STEAM MargutisŠių m. balandžio 11 dieną gr. ,,Drugelių“ ir ,,Zuikučių“ vaikai iš įvairių kūrybinės raiškos priemonių (kamštelių, kankorėžių, akmenėlių, medinių kaladėlių) sukūrė Velykinį Margutį.
Mokytoja R. Petkevičienė
,,Drugelių” ir ,,Zuikučių” išvyka.Balandžio 06 d. grupių ,,Drugelių” ir ,,Zuikučių” vaikai lankėsi Šiaulių m. technikos kūrybos centre ir dalyvavo skaitmeninių piešinių edukacijoje ,,Interaktyvus Margutis”. Mokėsi su Procreate programa.
Mokytojos: Rimanta Daiginienė, Roma Petkevičienė, Dovilė Šulienė.Mokytojų padėjėjos: Loreta Lyvienė, Vitalija Šuipienė, Akvilė Žirgulienė
Visą kovo mėnesį l/d „Gluosnis“ buvo organizuojama projektinė veikla „Lauko matematika“, kurios metu vaikai aktyviai įsitraukė į siūlomas veiklas lauke, gilino matematines žinias. Vaikai matavo, skaičiavo , lygino, rūšiavo. Pažino aplinką skaičiuodami ir matuodami. Vaikai noriai išbandė veiklas, dalyvavo, klausinėjo ir patys ieškojo atsakymų. 
Pjuvenos, augalų sėklytės meilė darbui…Štai taip 2023-04-03 d. pagamino ,,Drugelių“ grupės ugdytiniai ir jų mamos, tėveliai, močiutės.
Mokytoja R. Petkevičienė
Grupės „Zuikučiai“ vaikai mokėsi, kaip patiems pasigaminti ekologišką „slime“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R.Daiginienė, R.Gabriūnienė
Kovo 1 d. „Zuikučių“ grupės vaikai lankėsi Šiaulių techninės kūrybos centre ir dalyvavo konstravimo iš vamzdelių veikloje, kurios metu bandė išsiaiškinti, kuo namas skiriasi nuo daugiabučio.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R.Daiginienė, R.Gabriūnienė
Š. m. kovo 2 d. ,,Drugelių“ ir ,,Saulučių“ gr. vaikai svečiavosi Jaunųjų technikų centre STEAM laboratorijoje ir dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Cukrus ir vanduo“. Vaikai ne tik sužinojo apie cukraus gabalėlio ir vandens galimybes, bet ir tyrinėjo, eksperimentavo, bei plėtojo žinias.
,,Saulutės“ gr. lankėsi ,,l/d ,,Berželis“ STEAM laboratorijoje, kurioje plėte žinias apie žiemos pramogas, konstravo savo išmaniąsias roges, kurias valdė planšečių pagalba.Mokytojos: D. Šulienė ir D. Terleckienė.
Vasario mėn.  l/d ,,Gluosnis“ buvo organizuojama STEAM projektinė veikla ,,Mano miestas“, kurios metu visos grupės kūrė savo miestą, jo elementus ir atskirus objektus. Vaikai tobulino inžinerijos pradmenis, suprato, kad inžinerijoje vieno sprendimo nėra, galima rasti daug įvairiausių būdų įveikti nesėkmes.
.
Š. m .vasario 14 d. ,,Drugelių” gr. vaikai keliavo į l/d ,,Berželis”.  STEAM veikla laboratorijoje, kurios tema ,,Planetos aplink saulę”. Vaikai klausėsi, žiūrėjo, tyrinėjo ir atliko keletą užduočių, kaip iš lego kaladėlių sukūrė savo Marsietį ir kita užduotis sukurti Ufonautą.STEAM veikla kitoje erdvėje paliko įspudingų įspūdžių.Mokytoja R. Petkevičienė
STEAM ,,Žmogus“Grupės ,,Nykštukai“ vaikai  visą savaitę praktiškai tyrinėjo žmogaus kūną  pojūčių pagalba. Vaikai prisiminė, kam reikalingos kūno dalys. Jie skaičiavo, kiek kūno dalių turime po dvi ir kiek po vieną, matavosi ir lygino tarpusavy savo ūgius.Ugdytiniai samprotavo, ar visos kūno dalys ir kam reikalingos, praplėtė žodyną naujais žodžiais (griaučiai, skruostai, smakras). Atliko kūrybinius darbelius, įtvirtino naujus žodžius bei geometrines formas.Vaikai priėmė iššūkį  sudėlioti žmogų iš turimų daiktų: visi kartu ieškojo atitikmenų žmogaus kūno dalims ir iš surinktų medžiagų sudėliojo žmogų. Ši STEAM veikla skatino vaikus domėtis ir tyrinėti savo kūną, praplėtė žodyną naujais žodžiais, o taip pat ugdė kūrybiškumą.
Mokytoja Dalia Zemlerienė
STEAM ,,Tiltai“,,Nykštukų“ grupės ugdytiniams ir Šiaulių progimnazijos 5a klasės mokinėms buvo pasiūlytas inžinierinis iššūkis – pastatyti  tiltus per „upę“, kurie atlaikytų gyvūnėlius. Vaikai grupelėse piešė tiltus , vėliau laisvai rinkosi medžiagas iš ko statyti tiltą. Vaikai naudojo popierių, vienkartines stiklinėles, pagaliukus nuo ledų, medžio atraižėles ir kt. Vaikai tarėsi, stebėjo vienas kitą, statė ir vėl ardė, kol pastatė  tiltus, kuris atlaikė gyvūnėlius.Veikla vaikus labai įtraukė, sudomino ir skatino mąstyti, kurti. Vaikai išbandę savo ir draugų tiltus padarė išvadą, kad tvirčiausias tiltas pastatytas iš medžio kaladėlių ir ledų pagaliukų. Konstravimo proceso metu mažieji inžinieriai ugdėsi kūrybiškumo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžius. Šis kūrybinis konstravimo procesas ir jo rezultatas buvo kupinas džiugių emocijų. 
Mokytoja Dalia Zemlerienė
STEAM PARODA „STEAM. BESMEGENIAI“Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ ,mokytojos Dalia Terleckienė, Erika Talakauskaitė sukūrė socialinę iniciatyvą Pasaulinei sniego dienai paminėti „Besmegeniai“ vaikų kūrybinių STEAM fotografijų parodą. Šioje parodoje dalyvavo 10 lopšelio-darželio grupių. Šiuo laikotarpiu vaikai kūrybiškai, aktyviai veikiant, nuosekliai ir sistemingai įgyvendinant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, meno ir matematikos) idėjas, puoselėjo (ugdėsi) meilę, pagarbą. Mokytojai plėtojo kūrybinį bendradarbiavimą tarp ugdytinių tėvų, dalinosi gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.Įvairiose erdvėse (lauke, grupėje ar kitoje netradicinėje aplinkoje) buvo organizuojamos kūrybines dirbtuvės – veiklos, kuriose vaikai turėjo galimybę eksperimentuoti, kurti, panaudojant įvairias gamtoje, ar grupėje randamas priemones.Tikslai:1. Sužadinti vaikų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, sudarant sąlygas vaikams domėtis STEAM veikla, ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, išreiškiant meilę  gamtai.2. Įvairiose erdvėse (lauke, grupėje ar kitoje netradicinėje aplinkoje) su vaikais organizuoti kūrybines dirbtuves – veiklas, kuriose vaikai turėtų galimybę eksperimentuoti, kurti, panaudojant įvairias gamtoje, ar grupėje randamas priemones.3. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp mokytojų ir tėvų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.Šios parodos metu vaikai patyrė kūrybinį džiaugsmą atliekant darbelius ir patobulino pažinimo kompetenciją per STEAM ir kūrybines veiklas. Organizuojant veiklas dalinomės savo idėjomis ir sėmėmės patirties iš tėvų. Lipdant besmegenius, vaikai diskutavo, sutelkė dėmesį, tobulino mąstymo įgūdžius, mokėsi spręsti problemas, stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, pasitikėjimo savimi jausmą. Lavėjo smulkioji motorika, ugdėsi kūrybiškumas, estetinis suvokimas.
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ STEAM PROJEKTAS „STEAM KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ŽIEMĄ“Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis“ grupės ir jų mokytojos: ,,Meškiukai“ (R. Girčienė, R. Podolskė); ,,Saulutės“ (D. Terleckienė), ,,Nykštukai“ (D. Zemlerienė), ,,Katinėliai“ (K. Milevičien)ė, ,,Voveraitės“ (E. Talakauskaitė), ,,Boružėlės“ (V. Kiudulienė) dalyvauja respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir mokytojų STEAM projekte „STEAM KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ŽIEMĄ“( Projekto iniciatorius ir organizatorius:  Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“). Projekto dalyviai organizuoja įvairias STEAM veiklas tyrinėdami, eksperimentuodami, analizuodami ir pasitelkdami į pagalbą inžineriją ir menus, gamtos ir matematikos mokslus, technologijas. Vaikai aiškinosi koks yra sniegas, ar snaigės būna vienodos, kur dingsta kačiuko pėdsakai, ar gilu pusnyje, iš kokių formų galime nulipdyti besmegenį, kaip ir kodėl tirpsta ledas ir kaip iš plastikinės taros sukonstruoti ledo pilį.Eksperimentavimas ir tyrinėjimas ugdo pažinimo įgūdžius, moko kaupti žinias ir jas panaudoti, planuoti ir spręsti problemas, kelti hipotezes bei klausimus ir dalintis savo patirtimi.Mokytoja Dalia Zemlerienė
Grupės ,,Voveraitės“  konstruoja snaiges – pati žiemiškiausia veikla, labai mėgstama vaikų. Ne tik konstruojame snaiges, bet ir daug sužinome.❄️ Kodėl snaigės yra skirtingos ir net ne visai baltos?❄️ Iš ko jos susidaro danguje ir kodėl krenta žemyn?❄️ Kaip atsiranda šešiakampės snaigės?❄️ Pamatykite kokios skirtingos ir nuostabios jos yra!Mokytoja Erika Talakauskaitė
Spalvota nuotaika  „Saulutės“ grupės vaikai liejo pipetėmis su dažais ant popierinio rankšluosčio.Mokytoja D. Terleckienė
Vaikai atliko eksperimentą su sniegu. Eksperimentas “Spalvos”, kurio metu vaikai tyrinėjo sniegą, jo savybes, dažė jį įvairiomis spalvomis: geltonai, žaliai, raudonai, mėlynai, aiškinosi, kas nutinka sniegui kambario temperatūroje.Mokytoja E. Talakauskaitė
Nereikalingoms kiaušinių dėklų dėžutėms galima suteikti antrą gyvenimą. Grupės ,,Voveraitės“ vaikai pavertė juos naudinga lavinimo priemone – varpeliu.Mokytoja E. Talakauskaitė

Nereikalingoms kiaušinių dėklų dėžutėms galima suteikti antrą gyvenimą. Grupės ,,Voveraitės“ vaikai pavertė juos naudinga lavinimo priemone – varpeliu. 

Mokytoja E. Talakauskaitė

http://darzelisgluosnis.lt/pakuotes-transformacija/