Vaikų maitinimo organizavimas

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

Alergenų sąrašas

Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. B1-76 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, VMVT Šiaulių departamentas atliko 2023 m. rugsėjo 5 d. lopšelio-darželio „Gluosnis“ viešo maitinimo atitikties higienos reikalavimams vertinimą balais: