Bendros žinios ir istorija

ŠIAULIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „GLUOSNIS“

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

  • 1969 m. vasario 10 d. įsteigtas Šiaulių miesto lopšelis-darželis Nr. 19, 1993 metais lopšeliui-darželiui buvo suteiktas vardas „Gluosnis“.
  • Šiuo metu veikia dešimt grupių. Keturios lopšelio (1-3 m.), šešios ikimokyklinio ugdymo (3-5 m.) grupės.
  • Vietų skaičius įstaigoje – 175 (2018-2023 m.).
  • Vaikų ugdymu rūpinasi 25 pedagogai.

VIZIJA

  • Atvira ir kokybiškas ugdymo paslaugas teikianti įstaiga, bendradarbiaujanti  principu: darželis – šeima – vietos bendruomenė.

MISIJA

  • Teikianti kvalifikuotą pedagoginę, metodinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, pedagogams, tėvams.

FILOSOFIJA

  • Vaikystė – ji priklauso vaikams, o ne suaugusiems.

VERTYBĖS

  • Laimingi vaikai, tėvai, darbuotojai.