Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Vaida Pleikienė, tėvų atstovė.

Sekretorė – Ingrida Pažerauskienė, raštvedė.

Nariai:

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pedagogų atstovė;

Rimantai Daiginienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pedagogų atstovė;

Dovilė Šulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;

Neimantė Stankevičė, tėvų atstovė;

Dovilė Stalionė, tėvų atstovė;

Neda Kadauskaitė, tėvų atstovė;

Viktorija Suchoveskaja, tėvų atstovė;

Julija Veselė, tėvų atstovė;

Aida Plaušinaitienė, Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinis partneris;

Audronė Breivienė, vaikų mitybos organizatorė, vietos bendruomenės atstovė.

LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGŲ TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Rita Jasmontienė, direktorė.

Sekretorė – Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

Lina Čepreckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rimanta Daiginienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Roberta Gabriūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sandra Giedrė, meninio ugdymo mokytoja;

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rasa Griškuvienė, judesio korekcijos specialistė, specialioji pedagogė, mokytoja (fizinio ugdymo);

Lina Juškevičienė, mokytoja (vokiečių kalbos);

Vaidilija Kiudulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Donata Milkintienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Jurgita Naseer, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Vaida Paulauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Raminta Padolskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Anastasia Salimova, mokytoja (anglų kalbos);

Ilona Stuknienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Lina Šaltmerytė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Jurgita Šimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dovilė Šulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Erika Talakauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI 2022-2023 M. M.:

„Katinėlių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Inga Šležienė.

Nariai: Austė Urmonienė; Viktorija Suchoveckaja.

„Bitučių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Lina Karavackienė.

Nariai: Neimantė Stankevičė; Raimonda Jankauskienė.

„Žiogelių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Simona Petravičienė.

Nariai: Renata Zapasnikaitė; Vaida Pleikienė.

„Nykštukų“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkas – Simona Kantauskienė.

Nariai: Sonata Baranauskienė.

„Meškiukų“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Julija Veselė.

Nariai: Povilas Mišeikis; Simona Juknė.

„Drugelių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Jovita Gadeikienė.

Nariai: Roberta Koreivienė; Miglė Zaukienė.

„Zuikučių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Modesta Medišauskaitė.

Nariai: Gabrielė Lukjanočeva; Sigita Urbietienė.

„Saulutės“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Ieva Rumbauskienė.

Nariai: Akvilė Steponavičienė; Eiva Sudeikienė.

„Voveraičių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Vaiva Kasperavičiūtė.

Nariai: Raimonda Pelutienė; Emilė Stancelytė.

„Boružėlių“ grupės tėvų komitetas:

Pirmininkė – Sigita Urbietienė.

Nariai: Renata Janavičienė; Lydija Dronova-Platbarzdė.