Pagalbos teikimas

Logopedė Aušra Adomaitienė.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Darbo laikas:

Pirmadienis   nuo 8.00 val. iki 17.30 val.

Antradienis  nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadienis nuo 8.00 val. iki 14.00 val.

tel. 8 616 99 353

el. paštas: ausra.adomaitiene70@gmail.com

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Zita Leliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Ilona Stuknienė, socialinė pedagogė.

Sekretorė – dalia Terleckienė, auklėtoja.

Nariai:

Rasa Girčienė, auklėtoja;

Aušra Adomaitienė, logopedė.

Socialinė pedagogė Ilona Stuknienė

Socialinio pedagogo  darbo tikslas – užtikrinti vaikų emocinį ir socialinį saugumą.

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Antradienis  nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Socialinių įgūdžių ugdymo tikslas – padėti vaikui adaptuotis  darželyje, ugdyti pozityvaus elgesio, bendravimo, pažinimo įgūdžius, mokyti būti grupės nariu.

DOKUMENTAI

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS