Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Ilona Stuknienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

Komisijos sekretorius – Jurgita Naseer, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narės:

Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

Rasa Griškuvienė, judesio korekcijos specialistė, specialioji pedagogė;

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Donata Milkintienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Vyresnioji logopedė Aušra Adomaitienė

Darbo laikas:

Pirmadienis   nuo 8.00 val. iki 12.10 val., nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Antradienis  nuo 8.00 val. iki 12.10 val., nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 8.30 val., nuo 9.00 val. iki 12.10 val., nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 12.10 val., nuo 15.00 val. iki 16.10 val.

Penktadienis nuo 8.00 val. iki 12.10 val.

tel. 8 616 99 353

el. paštas ausra.adomaitiene70@gmail.com

Vyresnioji logopedė Janina Kristina Mažučiūnienė

Darbo laikas:

Pirmadienis   nuo 15.15 val. iki 15.45 val., nuo 16.00 val. iki 17.30 val.

Antradienis  nuo 8.00 val. iki 8.50 val., nuo 9.20 val. iki 11.30 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 8.50 val., nuo 9.20 val. iki 11.30 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 8.50 val., nuo 9.20 val. iki 11.30 val.

Judesio korekcijos specialisto darbo tikslas – priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio, organizuoti bei vesti individualius ir/ar grupinius judesio ir padėties korekcijos užsiėmimus.

Judesio korekcijos specialistė Rasa Griškuvienė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.20 val. iki 12.20 val., nuo 15.05 val. iki 15.30 val., 16.00 val. iki 17.15 val.

Trečiadienis nuo 16.35 val. iki 17.10 val.

Ketvirtadienis nuo 8.15 val. iki 12.20 val., nuo 15.05 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 17.15 val.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – atsižvelgdamas į individualius vaiko poreikius organizuoti ir vykdyti specialiosios pagalbos teikimą, lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusias funkcijas.

Specialioji pedagogė Rasa Griškuvienė

Darbo laikas:

Antradienis nuo 8.20 val. iki 12.25 val., nuo 15.00 val. iki 15.30 val.

Trečiadienis nuo 15.05 val. iki 15.30 val., nuo 16.00 val. iki 16.30 val.

tel. (8 41)  523 916

el. paštas gluosnis@splius.lt

Socialinio pedagogo  darbo tikslas – užtikrinti vaikų emocinį ir socialinį saugumą.

Socialinė pedagogė Ilona Stuknienė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.00 val. iki 12.20 val.

Antradienis  nuo 8.00 val. iki 12.20 val.

Trečiadienis nuo 8.00 val. iki 12.24 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 12.12 val.

Penktadienis nuo 8.00 val. iki 12.20 val.

tel. (8 41)  523 916

el. paštas gluosnis@splius.lt

DOKUMENTAI

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS