savivalda

PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa „VAIKYSTĖ PO GLUOSNIO ŠAKA“

Nuo 2007 metų įstaiga dirba pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė po gluosnio šaka“.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas- atsižvelgiant į vaiko pagrindines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Kimochis ikimokyklinio ugdymo  programa.

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymas per žaidimą su Kimochis žaislais. Ugdomos socialinės – emocinės kompetencijos: savęs pažinimas,  savęs valdymas, socialinis pažinimas, santykių kūrimo įgūdžiai, atsakingas sprendimų priėmimas.

„ Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo “ programos

Nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje pradėtos vykdyti programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas“.

Šių programų tikslas – mitybos kokybės gerinimas, pienų produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai teikiami pieno  produktai : jogurtas, varškė, sūrelis, kefyras ir vaisiai.

Muzikinis ugdymas

Tikslas. Atskleisti individualius muzikinius  vaikų gebėjimus, sužadinti jų emocijas, kūrybiškumą.

Meninio ugdymo muzikos mokytoja  Sandra Giedrė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Antradienis  nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Fizinio ugdymo mokytoja Rasa Griškuvienė

Tikslas. Plėtoti vaiko fizines galias.

Darbo laikas:

Trečiadienis nuo 15.00 val. iki 16.30 val.

Ketvirtadienis nuo 14.00 val. iki 17.00 val.

Penktadienis nuo  8.00 val. iki 12.30 val.

Mokytoja (anglų kalbos) Lina Juškevičienė

Pirmadienis nuo 14.24 val. iki 18.00 val.