Veiklos kryptys

PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa „VAIKYSTĖ PO GLUOSNIO ŠAKA“

Nuo 2007 metų įstaiga dirba pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė po gluosnio šaka“.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas- atsižvelgiant į vaiko pagrindines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo (s) programa.

Ši programa skirta 5-7 metų vaikams. Priešmokyklinio ugdymo  tikslas- laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gedėjimais pastikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, priešmokyklinėse grupėse. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas- emocinės vaikų sveikatos gerinimas, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su ŠMM, Jaunimo psichologinės programos centru, švietimo plėtros centru.

Nuo  2003 metų įstaigos priešmokyklinės grupės pedagogai  papildomai  dirba pagal tarptautinę ugdymo programą , kuri skirta 5-7 metų vaikams.

„ Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo “ programos

Nuo 2011/2012 m.m. lopšelyje- darželyje pradėtos vykdyti programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas“.

Šių programų tikslas- mitybos kokybės gerinimas, pienų produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai teikiami pieno  produktai : jogurtas, varškė, sūrelis, kefyras ir vaisiai.

NEFORMALIOJO UGDYMO  UŽSIĖMIMAI :

Muzikinis ugdymas

Tikslas. Atskleisti individualius muzikinius  vaikų gebėjimus , sužadinti jų emocijas, kūrybiškumą.

Neformaliojo ugdymo muzikos mokytoja Jurgita Vaitkuvienė.

Darbo laikas:

Antradienis nuo 15.00 val. iki 18.00 val.

Trečiadienis nuo 15.00 val. iki 18.00 val.

Ketvirtadienis nuo 15.00 val. iki 18.00 val.

Penktadienis nuo 14.00 val. iki 18.00 val.

Neformaliojo ugdymo choreografijos mokytoja Urtė Povilaitytė

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 15.00 val. iki 18.00 val.

Antradienis nuo 8.00 val. iki 12.30 val.

Ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 13.30 val.

Užsienio (vokiečių) kalbos užsiėmimai su  kiškiu Hansu priešmokyklinėje grupėje.

Tikslas. Ugdyti vaikų motyvaciją mokytis užsienio( vokiečių ) kalbos.

Neformaliojo ugdymo  mokytoja Marta Jociuvienė.

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

penktadienis nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

Dailės terapija

Tikslas. Ugdyti dailės gebėjimus, pajusti linijas , spalvas, formas.

Neformaliojo ugdymo dailės mokytoja Marta Jociuvienė.

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 9.00 val. iki 15.30 val.

Penktadienis nuo 8.00 val. iki 11.54 val.

Užsienio (anglų) kalbos užsiėmimai

Tikslas. Ugdyti vaikų motyvaciją mokytis užsienio( anglų ) kalbos.

Neformaliojo ugdymo  mokytoja Ana Aleksejeva

Darbo laikas:

Pirmadienis nuo 15.00 val. iki 17.36 val.