Vaikų poilsio laikas

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ vaikų poilsio laikas organizuojamas:

1) HN 75:2016 83 p. numatytas reikalavimas dėl dienos režimo organizavimo formuluojamas akcentuojant individualų požiūrį į vaiką (t. y. „vaiko dienos režimas“), tokiu būdu aiškiai indikuodamas, kad poilsio organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose visų pirma privalo atitikti individualius kiekvieno vaiko poreikius. Iš to seka, kad poilsio režimas privalo būti lankstus, taigi – atitikti tiek vaikų, turinčių poreikį miegoti dienos poilsio metu, tiek vaikų, kurie miega trumpiau, nei įstaigos nustatytos poilsio valandos, taip pat ir tų vaikų, kurie dienos metu nemiega, nes visą paros miego norma išmiegama nakties miego metu.

2) HN 75:2016, nenumato konkrečių poilsio būdų ar formų, kas suponuoja, kad jos turėtų būti skirtingos, atsižvelgiant vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę, o jų organizavimui turėtų būti skiriamas vienodas/ tapatus dėmesys. Miegas ir/ar gulėjimas lovose visą dienos poilsio laiką kaip dienos režimo dalis HN 75:2016 nėra išskirti, atitinkamai, negali būti laikomi vienintele, privaloma arba turinčia pirmenybę poilsio forma.