Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023 metų

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2023 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2023 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketv.

2022 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022 metų

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. I ketv.

2021 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021 metų

Aiškinamasis raštas 2021 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2021 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2021 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. I ketv.

2020 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2020 metų

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2020 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 m. I ketv.

2019 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2019 metų

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 metų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 m. I ketv.

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2018 metų

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 metų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018 metų

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2017 metų

Finansinės būklės ataskaita 2017 metų

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2017 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2017 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2017 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv.

Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos 2017 m. I ketv.

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2016 metų

Finansinės būklės ataskaita 2016 metų

Biudžeto samatų vykdymo ataskaitos 2016 m. IV ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. III ketv.

Forma Nr. 2 (kitos valstybės lėšos)

Forma Nr. 2-IU

Forma Nr. 2-PU

Forma Nr. 2-SB

Forma Nr. 2-SL

Forma Nr. 2-SLL

Forma Nr. 2 (mokyklų teritorijų aptvėrimas)

Forma Nr. 2 (virtuvių remontas)

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I pusmečio

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketv.

2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2015 metų

Finansinės būklės ataskaita 2015 metų

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 2015 METŲ

Forma Nr. 2-1

Forma Nr. 2-IU bendra

Forma Nr. 2-IU

Forma Nr. 2-IU2

Forma Nr. 2-IU3

Forma Nr. 2-IU4

Forma Nr. 2-IU5

Forma Nr. 2-IU6

Forma Nr. 2-PU

Forma Nr. 2-SL