Sveikatos stiprinimo programa

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ sveikatos stiprinimo programa

NARIŲ SĄRAŠAS ORGANIZUOJANTIS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ

Koordinatorė – Zita Leliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narės:

Aušra Adomaitienė, vyresnioji logopedė;

Rūtelė Remeikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Lukas Juškevičius, mokytojas (kūno kultūros);

Ilona Stuknienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Modesta Medišauskaitė, tėvų atstovė;

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.