Sveikatos stiprinimo programa

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ sveikatos stiprinimo programa

NARIŲ SĄRAŠAS ORGANIZUOJANTIS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ

Koordinatorė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narės:

Rimanta Daiginienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Greta Dališanskienė, mokytoja (fizinio ugdymo);

Roberta Gabriūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Griškuvienė, judesio korekcijos specialistė;

Donata Milkintienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Asta Sadauskienė, mokytojo padėjėja (švietimo pagalbai).