Sveikatos stiprinimo programa

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ sveikatos stiprinimo programa

NARIŲ SĄRAŠAS ORGANIZUOJANTIS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ

Koordinatorė – Zita Leliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narės:

Aušra Adomaitienė, logopedė;

Audronė Breivienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Lukas Juškevičius, mokytojas (kūno kultūros);

Ilona Stuknienė, socialinė pedagogė;

Dalia Terleckienė, tėvų atstovė;

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.