Struktūra

SAVIVALDA

Lopšelio-darželio tarybos nariai:

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė, logopedė.

Sekretorė – Ingrida Pažerauskienė, raštvedė.

Nariai:

Rasa Girčienė, auklėtoja;

Ilona Stuknienė, socialinė pedagogė;

Skaistė Murkienė, tėvų atstovė;

Kristina Briedienė, tėvų atstovė;

Renata Šivickienė, tėvų atstovė;

Romas Stonkus, tėvų atstovas;

Donatas Lazutka, tėvų atstovas;

Artūras Sabaliauskas, tėvų atstovas;

Jolita Vaitiekūnienė, auklėtojo padėjėja;

Andrius Šedžius, vietos bendruomenės atstovas.

Lopšelio-darželio pedagogų tarybos nariai:

Pirmininkė – Rasa Plienienė, direktorė.

Sekretorė – Dalia Zemlerienė, vyresnioji auklėtoja.

Nariai:

Zita Leliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vitalija Dunauskienė, vyresnioji auklėtoja;

Rasa Girčienė, vyresnioji auklėtoja;

Roma Petkevičienė, vyresnioji auklėtoja;

Lina Čepreckienė, auklėtoja;

Regina Rozenbergienė, vyresnioji auklėtoja;

Lina Šaltmerytė, vyresnioji auklėtoja;

Dovilė Šulienė auklėtoja;

Dalia Terleckienė, auklėtoja;

Ilona Stuknienė, socialinė pedagogė ;

Jurgita Šimkienė auklėtoja;

Rimanta Daiginienė, vyresnioji auklėtoja;

Sandra Savickaitė, auklėtoja;

Toma Lunskienė, auklėtoja;

Jurgita Naseer, auklėtoja;

Nijolė Urnikienė, auklėtoja;

Vaidilija Kiudulienė, auklėtoja;

Aušra Adomaitienė, logopedė;

Ingrida Eisenaitė, neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja;

Lukas Juškevičius, (kūno kultūros) mokytojas;

Neringa Untulienė (neformaliojo švietimo meninio ugdymo (sportinių šokių) mokytoja;

Lina Juškienė, (vokiečių) mokytoja;

Ana Aleksejeva, (anglų) mokytoja.

Dokumentai

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ tarybos nuostatai

Lopšelio-darželio-Pedagogų-tarybos-nuostatai