Struktūra

SAVIVALDA

Lopšelio-darželio tarybos nariai:

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė, logopedė.

Sekretorė – Ingrida Pažerauskienė, raštvedė.

Nariai:

Rasa Girčienė, auklėtoja;

Ilona Stuknienė, socialinė pedagogė/auklėtoja;

Skaistė Murkienė, tėvų atstovė;

Kristina Briedienė, tėvų atstovė;

Renata Šivickienė, tėvų atstovė;

Romas Stonkus, tėvų atstovas;

Donatas Lazutka, tėvų atstovas;

Artūras Sabaliauskas, tėvų atstovas;

Jolita Vaitiekūnienė, auklėtojos padėjėja;

Andrius Šedžius, vietos bendruomenės atstovas.

Lopšelio-darželio pedagogų tarybos nariai:

Pirmininkė – Rasa Plienienė, direktorė.

Sekretorė – Regimantas Kaikaris, auklėtojas.

Nariai:

Zita Leliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vitalija Dunauskienė, vyresnioji auklėtoja;

Genė Borisovienė, vyresnioji auklėtoja;

Rasa Girčienė, vyresnioji auklėtoja;

Roma Petkevičienė, vyresnioji auklėtoja;

Lina Čepreckienė, auklėtoja;

Regina Rozenbergienė, vyresnioji auklėtoja;

Lina Šaltmerytė, vyresnioji auklėtoja;

Monika Šlaustienė auklėtoja;

Dalia Terleckienė, auklėtoja;

Ilona Stuknienė, socialinė pedagogė / auklėtoja;

Jurgita Kart, vyresnioji auklėtoja;

Gabija Pučkorienė, auklėtoja;

Dalia Zemlerienė, vyresnioji auklėtoja;

Rimanta Daiginienė, vyresnioji mokytoja;

Aušra Bružienė, auklėtoja;

Aušra Adomaitienė, logopedė;

Jurgita Vaitkuvienė, neformaliojo ugdymo (muzikos) mokytoja;

Urtė Povilaitytė neformaliojo ugdymo (choreografijos) mokytoja ;

Marta Jociuvienė, neformaliojo ugdymo (dailės terapijos) mokytoja.

Tėvų komitetas

Dokumentai

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ tarybos nuostatai

Lopšelio-darželio-Pedagogų-tarybos-nuostatai