Komandos ir darbo grupės

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

nariai:

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Lina Šaltmerytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Adomaitienė, logopedė;

nariai:

Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Lina Šaltmerytė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

STEAM DARBO GRUPĖ:

Koordinatorė – Ligita Kukanauzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės:

Rasa Girčienė,ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Erika Talakauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Dalia Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Dalia Zemlerienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Kristina Milevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

narės:

Erika Talakauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Ingrida Pažerauskienė, raštvedė;

Roma Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Jurga Šimkienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ

Dalia Zemlerienė, auklėtoja (darbo grupės vadovė);

Aušra Adomaitienė, logopedė;

Audronė Breivienė, vaikų mitybos organizatorė.