KAS PIRKS, KAS PARDUOS, KAS UŽ DYKĄ ATIDUOS

kovo 06, 2019

Šių metų kovo 4 dieną lopšelyje-darželyje ,,Gluosnis“ vyko Kaziuko mugė. O kokia būtų mugė be Kaziuko ir Kazytės? Visus susirinkusius į darželio salę su gražia pavasario švente sveikino Kaziukas ir Kazytė. Mugės atidarymas prasidėjo linksmais šokiais, dainomis ir žaidimais. Prasidėjus pirkimui-pardavimui, akys raibo nuo pavasarį skelbiančių gėlių, spalvingų verbų, įvairiausių prigamintų darbų, darbelių. Pirko ir draugai, ir seneliai, ir tėveliai, ir įstaigos darbuotojai. Kam meduolis, kam gėlytė, kam verba, o kam Kaziuko riestainis!

Auklėtojos: Roma Petkevičienė

                    Lina Čepreckienė