Parodėlė „Juosta Lietuvai“

vasario 15, 2019

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti lopšelio-darželio ugdytiniai surengė parodėlę „Juosta Lietuvai“. Grupių pedagogai supažindino vaikus su tautinių juostų ornamentais-spalvomis, simbolika. Vaikai „išaudė“, t. y. išmargino po juostą-dovaną Lietuvai Vasario 16-osios proga. Parodėlės tikslas-skatinti vaikų meninę raišką, lavinti estetinį suvokimą bei puoselėti tautinio tapatumo jausmą.

 

Auklėtoja Lina Šaltmerytė, socialinė pedagogė Ilona Stuknienė