SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS

vasario 10, 2021

Informuojame, kad Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų lankomumas vasario 10 d. miesto lygmeniu yra pasiekęs 50 proc. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d.  įsakymo  Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo karantino metu“ 1.1 papunkčiu ugdymas įstaigoje kasdienio ugdymo forma organizuojamas tik tais atvejais, kai tėvai (įtėviai, globėjai) yra specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai, ugniagesiai) arba yra švietimo įstaigai pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

Administracija

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ugdymo organizavimo karantino metu“