TARPTAUTINIAI PROJEKTAI – GALIMYBĖ MOKYTIS IR TOBULĖTI, KAD TEIKTUME KOKYBIŠKESNĮ IR PATRAUKLESNĮ UGDYMĄ

lapkričio 19, 2018

2019 m. lapkričio 12–16 d. Šiaulių lopšelio-darželio direktorė Rasa Plienienė, projekto koordinatorė, ir logopedė bei įstaigos tarybos pirmininkė Aušra Adomaitienė dalyvavo trečioje  2017–2019 m. „Erasmus+“ projekto „Education in Kindergartens in all perspectives” mokymo(si) veikloje. Ją  organizavo partneriai iš Bulgarijos – Kazanlak miesto lopšelis-darželis „Zdravets“ (liet. „Vaistinis snaputis“). Tai vienas iš 29 darželių Kazanlak srityje.

Vizito metu projekto partneriai iš Lietuvos, Ispanijos , Italijos ir Turkijos  aplankė šv. Ekzarcho Antimo I-ojo  gimnaziją, kuri yra viena moderniausių ugdymo įstaigų Bulgarjoje. Turėjome unikalią galimybę stebėti, kaip organizuojamas ir vyksta ugdymo ir ugdymosi procesas mokykloje ir kokia pedagogų ir vaikų sąveika naudojant MOZAIK education IT mokymo programą. Nuo 2019 metų planuojama šią programą pradėti naudoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Stebėjome atviras ugdomąsias veiklas 4 skirtinguose lopšeliuose-darželiuose. Kazanlak miesto lopšelio-darželio „Zdravets“ pedagogai pristatė Bulgarijos švietimo sistemą, Reggio Emilia  naudojamą ugdymo metodą ir lauko klases. Darželyje visa aplinka ir edukacinės erdvės sukomponuotos taip, kad skatintų ugdytinių kūrybiškumą, ugdymą(si) ir mokymą(si) per asmeninius potyrius stebint, tyrinėjant, eksperimentuojant.

Mokymos(si) veiklų metu projekto dalyviai ne tik stebėjo veiklas, aktyviai dirbo diskutavo apie darbo metodų panašumus ir skirtumus šalyse-partnerėse, bet ir džiaugėsi turininga kultūrine programna. Projekto partneriai lankėsi Kazanlako miesto savivaldybėje. Juos pasveikino mero pavaduotoja Vania Ivanova ir švietimo skyriaus atstovė Rumiana Sandalova. Jos įteikė simbolines dovanėles. Vania Ivanova pasidžiaugė, kad Kazanlako savivaldybė per metus renovuoja po 7 ugdymo įstaigas. Iki 2020 planuojama atnaujinti visas ugdymo įstaigas.

Aplankėme Kazanlako įžymias vietas –  didžiausias ir geriausiai išsaugotas Trakijos (Trakų) kapines (trakų karalių kapą – mūrinį helenizmo laikotarpio pilkapį, datuojamą 310-290 metais prieš mūsų erą), Rožių slėnį ir Rožių  muziejų. Abu šie lankytini objektai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Susitikimo  metu  partneriai įgijo daug naujų ir vertingų žinių. Jos leis kitaip pažvelgti į ugdymą ir į kiekvieną ugdytinį, daugiau dėmesio skiriant ne žinių perteikimui ar vaiko pasiekimų vertinimui, bet jo pozityvios savimonės formavimui ir pasitikėjimo savimi ugdymui. Tai būtiniausi įgūdžiai  sėkmingai XXI amžiaus asmenybei.

Susitikimas Kazanlake baigėsi būsimų darbų aptarimu ir susitarimu susitikti 2019 m. kovo 11 d. pas mus Lietuvoje. Tikimės, kad bulgarų  pristatytą  pedagoginę praktinę patirtį ir edukacinių programų  metu įgytas žinias partneriai pritaikys savo darbe.

 

Rasa Plienienė
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gluosnis” direktorė,  projekto,,Education in Kindergartens in all Perspectives” koordinatorė