Išorinis vertinimas

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybė tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-179 (2014-09-25 sprendimo pakeitimas Nr. T-277), yra atliekamas išorinis įstaigos vertinimas. Kasmet iki vasario 1 dienos NŠM veiklą koordinuojančiam Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriui pateikiamas praėjusių metų veiklos savianalizės protokolas.

2015 m. išorinis vertinimas

2016 m. išorinis vertinimas