Vadovo ataskaita

Prašome pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“  tarybos sekretorei gluosnis@splius.lt  iki 2022 m. sausio 27 d. 17 val.

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktorės Ritos Jasmontienės 2021 m. veiklos ataskaita

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ 2020 metų veiklos ataskaita